خرید PDF این نمونه سوال

۱,۱۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هفتم فصل 3

دانش آموز گرامی پس از خواندن درسنامه فصل به  نمونه سوال علوم هفتم فصل 3  پاسخ دهید.

توصیه می شود پس از پاسخ دهی به سوالات از اینجا وارد پاسخ نامه شده و نتایج خود را تحلیل کنید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 3

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید

1) از میان سه حالت ماده ، …………….. تراکم پذیرند .

2) کوچک ترین ذره ی هر ترکیب ، ………………. آن می باشد .

3) هر ذره­ی مس از کنار هم قرار گرفتن مج