مرحله اول آزمون های اینترنتی انجمن شروع شد

داوطلبان گرامی:

داوطلبان گرامی پایه ای هفتم و هشتم و نهم  می توانند پس از ثبت نام در آزمون های  مرحله اول علوم تجربی و ریاضیات انجمن شرکت نمایند.

در این مرحله،چهار آزمون آزمایشی علوم تجربی وچهار آزمون آزمایشی ریاضیات وجود دارد

بر طبق جدول اجرایی آزمون، مطابق شیوه نامه برگزار می شود .

در پایان این مرحله روز بیست چهارم آذر ماه آزمون هماهنگ کشوری انجمن برگزار خواهد شد.جدول آزمون داوطلبان گرامی

آزمون هماهنگ کشوری انجمن شامل ۲۰ سوال یا تست چهار گزینه ای علوم تجربی و ۲۰ سوال چهار گزینه ای ریاضیات است .

ان آزمون ها مطابق بودجه بندی آزمون برگزار خواهد شد.

داوطلبان در صورت هرگونه مشکل می توانند باپشتیبانی ۰۹۱۲۱۵۱۰۱۶۷ تماس حاصل فرمایند .

همچنین  پیشنهادات خود را به شماره ۱۰۰۰۸۴۷۱۹۸۸۵۸۷  سامانه انجمن ، پیامک نمایند

ورود به آزمون ها

ثبت نام آزمون ها

آزمون هماهنگ کشوری علوم تجربی و ریاضیات انجمن

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

۶ آذرساعت ۱۴

۶ آذر ساعت ۱۶

۶ آذر ساعت ۱۸