برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی استان قم

 با  حمد و سپاس از خداوند یکتا ،

مجمع عمومی دو سالانه انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی استان قم ، در تاریخ جمعه  3 آذر ماه 1396 مطابق اساسنامه انجمن برگزار شد.

 در این مجمع ابتدا  گزارش عملکرد سالانه انجمن توسط رئیس شورای اجرایی انجمن قرائت شد .

 سپس گزارش مالی  انجمن به اطلاع اعضا رسید .

همچنین پیشنهادات شورای اجرایی انجمن مطرح و موارد زیر به اتفاق آرا به تصویب رسید.

  • فعال نمودن کارگاه های آموزشی انجمن
  • حمایت از آزمون های برخط انجمن ویژه دانش آموزان و همکاران
  • تقویت کمیته تحقیق و پژوهش علمی انجمن 
  • غنی سازی سایت انجمن وتولید محتوا های آموزشی
  • بررسی بودجه پیشنهادی شورای اجرایی برای دو سال آینده

در پایان انتخابات با ورقه به صورت کتبی برگزار شد .

از 18 نفر داوطلب عضویت در شورای اجرایی و 3 نفر بازرس ،

10نفر به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی و دو نفر به عنوان علی البدل به ترتیب آرا  برای مدت دو سال انتخاب شدند.

از میان داوطلبین بازرس 1 نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان علی البدل انتخاب شدند .اسامی منتخبین مجمع عمومی

بدین وسیله از کلیه همکاران گرامی و اعضای محترم که در مجمع فوق شرکت نموده اند تشکر و قدر دانی به عمل می آید.