برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن

اعضای محترم، همکاران گرامی

مجمع عمومی

احتراما مطابق مصوبه­ ی شورای اجرایی و برطبق اساسنامه انجمن، مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن به تاریخ جمعه 1396/9/3راس ساعت 9 صبح، در محل سالن اجتماعات ساختمان انجمن­ های علمی ، واقع در خیابان طالقانی­­ (آذر) کوچه 90 ساختمان انجمن های علمی برگزار خواهد شد.

اهداف برگزاری مجمع عمومی:

  • گزارش فعالیت­ های انجمن به اعضاء
  • تصویب حق عضویت
  • گزارش بازرس یا بازرسین
  • بررسی و تصویب برنامه­ های سالیانه انجمن
  • برگزاری انتخابات و تعیین شورای اجرایی

از اعضای محترم  دعوت به عمل می آید در جلسه  فوق الذکر  شرکت فرمایند.

با توجه به انتخاب شورای اجرایی و تشکیل کمیته های تخصصی همکارانی که تمایل دارند به عنوان نامزدهای انتخاباتی شورای اجرایی و یا بازرس  به مجمع معرفی شوند ، درخواست کتبی خود را تا تاریخ 1396/8/30 به صورت کتبی به ایمیل انجمن ngo1382@gmail.com ارسال فرمایند  .

همچنین همکارانی که متقاضی عضویت در انجمن هستند می توانند فرم ثبت نام عضویت سایت انجمن را تکمیل  , و یا مدارک مربوطه را در روز مجمع به همراه داشته باشند

 

با تشکر: شورای اجرایی انجمن  معلمان علوم تجربی استان قم