دانلود نمونه سوال علوم هشتم نیم سال دوم (پایانی) با لینک مستقیم

در جدول زیر مجموعه ای از دانلود نمونه سوال علوم هشتم نیم سال دوم (پایانی) با لینک مستقیم به صورت PDF گرد آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مربوطه می توانید فایل مورد نظر را دانلود و استفاده کنید.

همچنین فهرست درس نامه های فصل به فصل مطالب علوم هشتم را می توانید از اینجا ببینید.

دانلود نمونه سوال علوم هشتم نیم سال دوم

نام نمونه سوال

نوع نمونه سوال

لینک دانلود

لینک دانلود پاسخنامه

استان آذربایجانترم دوم (پایانی)term2 8 (1)
استان اصفهانترم دوم (پایانی)term2 8 (2)
استان کردستانترم دوم (پایانی)term2 8 (3)
استان آذربایجان شرقیترم دوم (پایانی)term2 8 (4)
استان قمترم دوم (پایانی)term2 8 (5)
استان قمترم دوم (پایانی)term2 8 (6)
استان اردبیلترم دوم (پایانی)term2 8 (7)
استان مازندرانترم دوم (پایانی)term2 8 (8)
استان کرمانترم دوم (پایانی)term2 8 (9)
استان خوزستانترم دوم (پایانی)term2 8 (10)
استان خراسان جنوبیترم دوم (پایانی)term2 9 (16)
استان کردستانترم دوم (پایانی)term2 9 (17)term2 9 (17)p
استانکردستانترم دوم (پایانی)term2 9 (18)term2 9 (18)p
استان خوزستانترم دوم (پایانی)term2 9 (19)
استان خوزستان الوار گرمسیریترم دوم (پایانی)term2 9 (20)
استان گلستانترم دوم (پایانی)term2 8(21)
استان خوزستان خرمشهرترم دوم (پایانی)term2 8(22)
استان گیلان فیزیک تیزهوشانترم دوم (پایانی)term2 8(23)term2 8(23p)
استان مازندرانترم دوم (پایانی)term2 8(24)
استان مازندران شاهدترم دوم (پایانی)term2 8(25)
استان یزدترم دوم (پایانی)term2 8(26)
استان سمنان شاهرودترم دوم (پایانی)term2 8(27)
استان فارس شیرازترم دوم (پایانی)term2 8(28)