خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درسنامه علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره

کاربر گرامی :

در این برگه به درسنامه علوم نهم فصل 13 : جانوران بی مهره می پردازیم.

تا به حال، حدود دو میلیون گونهٔ جانوری، شناسایی شده است که نزدیک به 98 درصد آنها بی مهره  هستند. بی مهرگان در آب و خشکی زندگی می کنند و وجود آنها برای ما و دیگر موجودات روی کرهٔ زمین، اهمیت زیادی دارد.

با توجه به اهمیت آنها، لازم است اطلاعاتی در مورد انواع بی مهرگان داشته باشیم.

گوناگونی جانوران

گوناگونی جانوران از بقیه موجودات زنده یعنی گیاهان، آغازیان، قارچها و باکتری ها، بیشتر است.

علوم نهم فصل 13 : جانوران بی مهره

اگر چه تخمین زده شده که تعداد گونه های موجودات زنده بیش از هفت میلیون است، گونه هایئ شناسایی شده تا به حال به سه میلیون هم نمی رسد.

در مورد جانوران بین یک تا دو میلیون گونهٔ جانوری شناسایی شده اند که تقریباً 98 % آنها بی مهره و 2 % آنها مهره دارند.

در طبقه بندی علمی، جانوران را در دو گروه بی مهره ها و طنابداران طبقه بندی می کنند.

گروه طنابداران، جانورانی هستند که در مرحله ای از زندگی، صاحب طنابی به نام نوتوکورد هستند که در مراحل بعدی، نوتوکورد جای خود را به ستون مهره ها می دهد.

طنابداران شامل سه گروه اوروکورداتا، سفالوکورداتا و مهره داران هستند.

دو گروه اول تعداد کمی از گونه ها را شامل می شوند و به همین دلیل در مباحث عمومی جانورشناسی از این دو گروه، صرف نظر می کنند و دو گروه بی مهره و مهره دار را مطرح می کنند که بیشتر جانوران بی مهره اند و از گروه های متنوعی تشکیل شده اند.
بی مهرگان بیش از 30 شاخه دارند که پرداختن به همهٔ آنها از حیطهٔ مبحث ما خارج است. مهم ترین آنها عبارت اند از:

اسفنج ها در علوم نهم فصل 13 : جانوران بی مهره

ساده ترین جانوران اند.اغلب به صورت کلونی زندگی می کنند.

هیچ نوع بافت، اندام یا دستگاهی ندارند اسفنج ها یاختهٔ عصبی هم ندارند. (بیشتر اسفنج ها، دریازی هستند اما در آب شیرین هم، اقسامی وجود دارند.)

علوم نهم فصل 13 : جانوران بی مهره : اسفنج

جریان آب در آنها به کمک یاخته های یقه دار انجام می شود و با کمک این یاخته ها، مواد غذایی جذب و گوارش نیز انجام می شود.
در دیوارهٔ بدن آنها قطعات سوزن مانندی به نام