خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم نهم فصل 3

علوم نهم فصل 3 : در این فصل  با مفاهیم چرخ ها و چرخه کربن و هیدورکربن ها و نفت خام و کاربرد های آن آشنا می شویم.

یکی از عوامل مؤثر بر چرخه های طبیعی مصرف سوخت های فسیلی است.

زمین را می توان مانند یک سیستم غول پیکر از چرخه های فعال تصور کرد.

در هر چرخه، ماده و انرژی از جایی به جایی دیگر منتقل می شود و ممکن است که تغییر شکل دهد.

در نهایت ماده و انرژی به جای نخستین خود بازگشته و چرخه از اول آغاز می شود.

چرخه ها بر همه چیز در این سیاره تاثیر می گذارند از وضعیت آب و هوا تا شکل مناظر.علوم نهم فصل 3

چرخه های گوناگونی روی زمین و درون آن وجود دارند تعدادی از مهم ترین آن ها عبارتند از :

1) گردش جوی

2) جریان اقیانوس ها

3) انتقال حرارت سراسری

4) چرخه آب

5) چرخه سنگ ها

6) چرخه کربن

مولکول هایی که ساختمان  بدن موجودات زنده را تشکیل می دهند، بر اساس عنصر کربن را ایجاد شده اند .

چرخه کربن در علوم نهم فصل 3 :

یک چرخه دایمی از این ترکیبات کربنی در درون دنیای طبیعی می باشد.
مراحلی که از طریق آن گیاهان انرژی موجود در اشعه خورشید را جذب می کنند، و موجودات زنده انرژی موجود در غذا را آزاد می کنند، بخشی از چرخه کربن را تشکیل می دهند .

در طول پدیده فتوسنتز، گیاهان کربن موجود در دی اکسید کربن یا (CO2) را از هوا استخراج می کنند.

فتوسنتز کننده ها انرژی بدست آمده از نور خورشید را برای ترکیب دی اکسید کربن با هیدروژن بدست آمده از مولکول  آب ، استفاده می کنند و موادی پر از انرژی، مثل قند(گلوکز) را تولید می کنند .

حیوانات کربن و انرژی را از طریق خوردن گیاهان یا حیوانات دیگر، جذب می نمایند.

کربن در طی چرخه‌اش به دو بخش سریع (کوتاه‌مدت) و کند (درازمدت) تقسیم می‌شود.

چرخهٔ سریع کربن می‌تواند چند دقیقه تا چند سال را برگیرد؛

در مقابل آن چرخه کند کربن دوره زمانی بلند تری، را طی می کند.

تفاوت اصلی بین چرخه‌های کند و تند کربن در نوع ذخیره‌سازی و مدت‌زمان آن است.

نفت خام و زندگی امروزعلوم نهم فصل 3

نفت خام، مایع غلیظ و سیاه رنگی است. اما امروزه این مایع تیره موجب تحول بسیار عظیمی در دنیای امروز شده است .

به طوری که در موارد زیر کاربرد دارد.

  1. صنعت ح