خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران

علوم هشتم فصل 8 با تولید مثل جانداران آشنا می شویم.

دانش آموز گرامی پس از خواندن متن درسنامه می توانید نمونه سوال این فصل به همراه پاسخ نامه را از اینجا ببینید.

تولید مثل ویژگی و عملی است که موجب تولید جانداران جدید از هم نوعان خود می گردد.

ویژگی هایی که موجودات زنده را از موجودات غیر زنده متمایز می کند عبارتند از :

رشد – تغذیه – حرکت – تنفس – پاسخ به محرک وتولیدمثل .

پنج ویژگی اول در جهت بقای فرد  اما تولید مثل در جهت بقای نسل عمل می کند.

علوم هشتم فصل 8 تولید مثل

تولید مثل مهم ترین تفاوت موجود زنده و غیر زنده می باشد.

ویروس ها که در مرز میان موجود زنده و غیر زنده قرار دارند، به نوعی تولید مثل می کنند.

تولید مثل:

تولید مثل ویژگی و عملی است که موجب تولید جانداران جدید از هم نوعان خود می گردد.

تولید مثل به دو روش اساسی انجام می شود.

1) تولید مثل غیر جنسی :

روشی است که در آن وجود یک فرد (والد) برای بوجود آمدن جاندار جدید کافی است.

2) تولید مثل جنسی :

روشی است که در آن برای به وجود آمدن جاندار جدید، وجود دو فرد (والد) از دو جنس مختلف لازم است.معمولاً از آن ها به عنوان نر وماده نام می برند.

 بعضی از جانداران فقط تولید مثل جنسی دارند.

مانند: گربه و بعضی دیگر فقط تولید مثل غیر جنسی دارند مانند باکتری،

در حالیکه برخی از جانداران هر دو نوع تولید مثل را دارند مانند:اکثر گیاهان  و بعضی بی مهره ها

اهداف تولید مثل:

1) تولید مثل غیر جنسی: افزایش تعداد جاندار

2) تولید مثل جنسی: افزایش تنوع جانداران و بقای نسل

روش های تولید مثل غیر جنسی:

1) دو نیم شدن :
تقسیم شدن

دو نیم شدن: در این روش یاخته اولیه پس از رشد کافی از وسط دو نیم می شود.

این روش همه ی مواد یاخته اولیه به طور مساوی تقسیم شده و هر نیمه یک یاخته کامل می شود.

این روش در باکتری ها و بعضی آغازیان مانند پارامسی و آمیب دیده می شود.

2) جوانه زدن :

در این روش یک برآمدگی کوچکی در سطح یاخته ایجاد می شود و رشد می کند .

سپس هسته ی یاخته تقسیم شده و یک هسته به جوانه ی در حال رشد اضافه می شود .

در واقع یاخته جدید مثل جوانه ای از یاخته اولیه می روید که می تواند به یاخته مادر متصل بماند و یا از آن جدا شود.

این روش تولید مثل در مخمر (نوعی قارچ تک یاخته ای)، هیدر و اسفنج ها دیده می شود.

3) قطعه قطعه شدن :

در این روش قطعه ای از بدن جاندار اولیه ، خود به خود جدا شد