خرید PDF این درسنامه

۱,۱۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هفتم فصل 1 :

علوم هفتم فصل 1: تجربه و تفکر

در این نوشته به درسنامه علوم هفتم فصل 1 می پردازیم.

توصیه می شود پس از خواندن درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

علوم هفتم فصل 1

یکی از ویژگی های انسان کنجکاوی است که از زمان کودکی تا پایان عمر او را به دانستن و کشف دانش سوق می دهد.

دانشمندان با مطالعه و پژوهش در جستجوی مسائل و حل آنها هستند و با بهره گیری از تجربه و تفکر و بکار بستن مهارت های گوناگون به کشفیات مهمی دست یافته اند.

این متخصصان توانسته اند با بهره گیری از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم را  توسعه بخشند.

مراحل زیر حل مسئله به روش علمی است .

مشاهده:

استفاده از حواس پنجگانه به منظور کسب اطلاعات پیرامون یک موضوع مشاهده نام دارد.

جمع آوری اطلاعات،:

  اطلاعاتی است که با استفاده از حواس پنج گانه دریافت و یاداشت می کنیم.

فرضیه سازی ،

همان پیشنهاد و راه حل های معقولانه و قابل آزمایش در باره ی یک مسئله و یا یک اتفاق است.

1pآزمایش فرضیه:

برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه باید آزمایش انجام گیرد .

با انجام آزمایش فرضیه، پذیرفته یا رد می شود.

 

azmayesh

تکرار آزمایش:

برخی آزمایش ها چندین بار انجام می شوند تا خطا های آن برطرف شوند و درستی آن اثبات شود.

02-q