خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هفتم فصل 10 : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

علوم هفتم فصل 10

این نوشته به بررسی متن درس علوم هفتم فصل 10 می پردازد، به شما پیشنهاد می شود پس از خواندن متن درسنامه از اینجا به نمونه سوال علوم هفتم فصل 10 پاسخ داده و دانش خود را محک بزنید.

دما: هر چه یک جسم گرم تر باشد ، دمای آن بیش تر و هر چه سرد تر باشد ، دمای آن کم تر است.

دماسنج : دماسنج وسیله ی اندازه گیری دقیق دما است.Untitled

ساده ترین دماسنج ها، دماسنج های جیوه ای و الکلی هستند .

اساس کار آن ها انبساط و انقباض مایع مخزن آن ها است .

اگر این دماسنج ها را در محیط گرم قرار دهیم، جیوه یا الکل درون مخزن آنها منبسط می شود و از لولهٔ نازک بالا می رود.

در این حالت ارتفاع الکل رنگی یا جیوهٔ درون لوله، دمای محیط را نشان می دهد

مدرج کردن دماسنج:

1) مخزن دماسنج را درون یخ خالص خرد شده در حال ذوب قرار می دهیم.

پس از آن که مایع درون لوله در پایین ترین سطح ثابت شد،محل آن را علامت می زنیم و عدد صفر را در کنارآن ثبت می کنیم.

2) در سطح تراز دریا های آزاد، مخزن دماسنج را بالای سطح آب جوش خالص و درون بخار آب جوش قرار می دهیم، حجم مایع مخزن افزایش می یابدو مایع در لوله بالا می رود و در بالاترین نقطه ثابت می شود این نقطه دمای 100درجه سانتیگراد خواهد بود.

فاصله ی بین صفر و صد را به 100 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. به هر قسمت یک درجه سلسیوس یا یک درجه سانتیگراد  می گویند.

گرما:

انرژی که بر اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود،گرما نامیده می شود.  و یکای آن ژول ( j ) است.

وقتی دو جسم با دما های متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می گیرند ، دمای جسم گرم پایین می آید و دمای جسم سرد بالا می رود.

این فرآیند آنقدر ادامه می یابد تا دمای دو جسم یکسان شود .

این دما را دمای تعادل دو جسم می نامند. در این حالت می گوییم دو جسم در تعادل گرمایی هستند.رسانش گرمایی

همچنین اگر دو جسم در تماس باشند و دمای آن ها تغییر نکند در تعادل گرمایی هستند

روش های انتقال گرما  

 رسانش

در رسانش گرما توسط مولکول ها، اتم ها و الکترون های آزاد از یک جسم به مولکول ها یا اتم های جسم دیگر منتقل می شود. روش های انتقال گرما رسانش

میزان رسانش مواد گوناگون با هم متفاوت است مطابق ازمایش زیر رسانش میله مسی از آهن و آهن از شیشه بیش تر است.

دراین روش:

1)ماده ثابت است و گرما از مولکولی به