خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی:

این نوشته به بررسی متن درس علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن می پردازد،

به شما پیشنهاد می شود پس از خواندن متن درسنامه از اینجا به نمونه سوال علوم هفتم فصل 11 پاسخ داده و دانش خود را محک بزنید.

علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از  یاخته (سلول) تشکیل شده است.

هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود، یاخته های آن قسمت آن را انجام می دهند.
به همین دلیل یاخته را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند.

یاخته های پوستی، ماهیچه ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته های بدن ما هستند.انواع یاخته

اندازه سلول + ویدئو – انجمن علمی آموزشی معلمان علوم تجربی استان قم

با همهٔ شباهت هایی که این یاخته ها با هم دارند؛ اما هریک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

اگرچه انواع مختلفی ازسلول وجود دارد؛ اما همهٔ آنها ویژگی های مشترکی دارند.

غشای پلاسمایی:

پوششی همهٔ سلو لها را احاطه می کند. این پوشش، غشای پلاسمایی نامیده می شود.

غشای سلول در علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

غشا ضمن محافظت از یاخته ، ورود و خروج مواد را نیز کنترل می کند.

غشا نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می دهد و مواد زائد و ترشحی را از سلول خارج می کند.

غشای یاخته عمدتاً از لیپید (چربی)ساخته شده است.

همچنین انواعی از مولکول های پروتئین و کربوهیدرات (قند) نیز در این غشا وجود دارد.

سیتوپلاسم:

سیتوپلاسم بخشی از یاخته است که در آن اندامک ها و مواد مورد نیاز بقای سلول، مانند نمک ها، آنزیم ها و مواد دیگر در آن قرار دارند.

اندامک ها ساختارهایی درون یاخته ی اند که برای انجام فعّالیت های مختلف به صورت مجزا به یاخته کمک می کنند.

اگر چه همهٔ یاخته ها اندامک دارند؛ ولی اندامک های همه مشابه نیستند.

هسته:  

هسته بخشی از یاخته است که فعّالیت های یاخته و ویژگی هایی مثل شکل و اندازهٔ آن را نیزکنترل می کند.

مثلاً تقسیم یاخته با کنترل هسته انجام می شود.