خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

کاربر گرامی: درسنامه علوم هفتم( آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول )  جهت آمادگی شما به پاسخ فعالیت ها و نمونه سوالات آورده شده است لازم است به دقت مفاهیم را مطالعه کنید تا یادگیری شما کامل شود.

گوارش :

به تغییراتی که در بدن روی غذا ها صورت می گیرند و آنها را قابل مصرف برای سلول ها  می سازند گوارش می گویند.

موادی مانند نمک های معدنی ، ویتامین ها و آب نیاز به گوارش ندارند چون مولکول های آنها به اندازه کافی کوچک و قابل جذب هستند.سفر غذا آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

از دهان تا معده:

وقتی غذا را می جوید، در واقع آن را با دندان هایتان ریز می کنید.

گوارش آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

سه نوع دندان پیش، نیش و آسیاساختمان دندان

خوردن شیرینی و شکلات از عوامل پوسیدگی دندان هاست؛ موادّ قندی غذای باکتری هایی است که در دهان وجود دارند.این باکتری ها اسید تولید می کنند.

اسید مینای دندان را از بین می برد و در نتیجه سبب پوسیدگی دندان می شود.

ساختمان دندان آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

حرکات زبانتان سبب می شود تا غذا با بزاق دهان ترکیب شود و به صورت توده های خمیری شکل درآید.

بزاق دهان دارای آب و آنزیم است و از غده های بزاقی ترشح می شود.

غدد بزاقی دهان آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

آنزیم ها مولکول هایی اند که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می کنند.

عمل آنزیم آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

بعضی آنزیم ها تجزیهٔ موادغذایی را سرعت می بخشند، مثلاً نوعی آنزیم بزاقی درتجزیهٔ نشاسته به قند ساده نقش دارد.

دستگاه گوارش در آموزش علوم هفتم فصل 13 متوسطه ی اول

دستگاه گوارش شامل لوله ی گوارش و اندام های اطراف لوله ی گوارش (غدد گوارشی ) است.