خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هفتم فصل 7 : سفر آب درون زمین 

دانش آموز عزیز :  در متن زیر به درس نامه علوم هفتم فصل 7 پرداخته شده است. توصیه می شود پس از خواندن متن درسنامه به نمونه سوال این فصل نیز پاسخ دهید.

پس از پاسخ گویی به نمونه سوال می توانید جواب های آن را از اینجا ببینید. با مشاهده جواب ها شما می توانید میزان فهم مطالب درسی را ارزیابی کنید.

با آرزوی موفقیت شما

سر فصل مطالب :

  1. آب های زیر زمینی
  2. نفوذ پذیری
  3. آبرفت
  4. چگونگی تشکیل غار ها
  5. سفره ی آب زیر زمینی
  6. آبخوان ها
  7. چشمه
  8. قنات
نفوذ پذیری خاک در علوم هفتم فصل 7

نفوذ پذیری خاک در علوم هفتم فصل 7

با آب های زیر زمینی بعد از یخچال ها بزرگترین ذخیره ی آب شیرین زمین هستند و در مناطق کم آب مانند استان های مرکزی ایران از اهمیت خاصی برخوردارند.

از رایج ترین راه های دست یابی به منابع آب های زیر زمینی حفر چاه و قنات است .

نفوذ پذیری در علوم هفتم فصل 7 :

عبارتست از توانایی خاک یا سنگ در انتقال و عبور آب و یا مایعات دیگر از خود .

رس ها هم به دلیل دانه ریز بودن نفوذ نا پذیرند.

نفوذ پذیری خاک در علوم هفتم فصل 7

اما شن و ماسه به راحتی آب را از خود عبور می دهند بنابراین نفوذ پذیرند.

پوشش گیاهی ، شیب زمین ، جنس زمین و شدت و مدت بارندگی از جمله عواملی هستند که در نفوذ آب به داخل زمین مؤثرند.

سرعت حرکت آب های زیر زمینی در رسوبات دانه درشت مانند آبرفت ها زیاد و در رسوبات دانه ریز مثل رس ها خیلی کم است.

آب های زیر زمینی هنگام نفوذ در سنگ های آهکی ، آن ها را در خود حل کرده و با خود می برند باعث ایجاد غار می شوند.

آب های زیر زمینی با رسوب گذاری کربنات کلسیم در سقف و کف غارها سبب به وجود آمدن ستون های بسیار زیبایی می شوند.

ستون های سقف غارها استلاکتیت و ستون ها کف غارها استلاکمیت نام دارد.

آب های سطحی که به درون زمین نفوذ می کنند به حرکت خود تا رسیدن به یک لایه ی نفوذ ناپذیر ادامه می دهند و فضاهای خالی رسوبات و سنگها را پر می کنند.

سفره های آب زیر زمینی یا آبخوان یا لایه ی آبدار را به وجود می آورند.

در یک سفره ی آب زیر زمینی دو منطقه وجود دارد:

منطقه ی تهویه : منطقه ای است که در آن فضاهای خالی بین ذرات توسط رطوبت و هوا پر شده است.

منطقه ی اشباع :منطقه ای است که در زیر منطقه ی تهویه قرار دارد و فضاهای خالی بین ذرات آن کاملاً توسط آب پر شده است.

مرز بین منطقه ی اشباع و منطقه ی تهویه سطح ایستابی نام دارد.

عمق سطح ایست