سلول :

هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از سلول تشکیل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می شود، سلولهای آن قسمت آن را انجام می دهند.
به همین دلیل سلول را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند.

سلولهای پوستی، ماهیچه ای، عصبی و خونی انواعی از سلولهای بدن ما هستند.

با همهٔ شباهت هایی که این سلول ها با هم دارند؛ اما هریک از آنها ساختار منحصر به فردی دارند.

در ویدئوی زیر با مقایسه اندازه سلول با سایر سلولها، اندامک ها، ماکرومولکول ها، مولکول ها و اتم آشنا می شوید.

اندازه سلول

ویدئو :

کانال آپارات ما