نتایج آزمون اینترنتی پایه هشتم انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی

 

نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم

آزمون شماره یک 16 آذر ماه 1397

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

امیر عباس زاهدی شهید مدنی 1
آیدا محمدی حافظ 2
حامد علی محمدی حکمت  3

مطابق شیوه نامه آزمون:

1) نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم هماهنگ کشوری 72 ساعت پس از زمان برگزاری آزمون ها بر روی سایت انجمن قرار گرفته است.

2)  برای هر داوطلب کارنامه اختصاصی ، پاسخنامه خود داوطلب ، سوالات و پاسخنامه درست سوالات   صادر شده است.

3) با توجه به متفاوت بودن نوع آموزش و وجود مدارس برخوردار نفرات برتر در سه گروه زیر اعلام شده است.

·        مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

·        مدارس دولتی و شاهد

·        مدارس غیر دولتی

چنانچه نفرات برتر یک گروه از میانگین کل داوطلبان شرکت کننده کم تر باشد از نفر برگزیده ازسایر گروه ها انتخاب شده است.

3) برای نفرات برتر آزمون جایزه در نظر گرفته شده است.

اسامی نفرات برتر نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم پس از اعلام نتایج بر روی سایت قرار می گیرد .

جوایز آزمون ها متناسب با رتبه ی داوطلب 10 روز پس از اعلام نتایج به مدارس داوطلبان ارسال خواهد شد .
جوایز داوطلبان خارج از استان :

از طریق پست ارسال خواهد شد که متناسب با مکان زندگی داوطلب  زمان آن چند روز طولانی تر خواهد شد.

انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی