نفرات برتر آزمون آنلاین هفتم

/نفرات برتر آزمون آنلاین هفتم
نفرات برتر آزمون آنلاین هفتم۱۳۹۷/۲/۲۷ ۱۹:۲۲:۱۹

نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی استان قم

 

نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم

 

آزمون شماره چهار 21 اردیبهشت ماه 1397

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

فاطمه قلندریفرزانگان1
هلیا اکرمیفرزانگان2
رضا حسینی شهید باهنر3

 آزمون شماره چهار 18 اسفند ماه 1396

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

مهسا امیریفرزانگان1
رضا حسینیشهید باهنر2
زهرا نیکو حرفیانفرزانگان 3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

آزمون شماره دو 6 بهمن ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

فاطمه قلندریفرزانگان1
زهرا فلاح پور
نمونه دولتی شهیده زهرا قضایی
2
مهسا  امیریفرزانگان 3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

آزمون شماره یک 24 آذر ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

فاطمه قلندری

فرزانگان

1

فاطمه  شادپور

فرزانگان

2

بهار آرزومندینمونه دولتی شهیده زهرا قضایی

3

مطابق شیوه نامه آزمون:

1) نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم هماهنگ کشوری 72 ساعت پس از زمان برگزاری آزمون ها بر روی سایت انجمن قرار گرفته است.

2)  برای هر داوطلب کارنامه اختصاصی ، پاسخنامه خود داوطلب ، سوالات و پاسخنامه درست سوالات   صادر شده است.

3) با توجه به متفاوت بودن نوع آموزش و وجود مدارس برخوردار نفرات برتر در سه گروه زیر اعلام شده است.

·        مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

·        مدارس دولتی و شاهد

·        مدارس غیر دولتی

چنانچه نفرات برتر یک گروه از میانگین کل داوطلبان شرکت کننده کم تر باشد از نفر برگزیده ازسایر گروه ها انتخاب شده است.

3) برای نفرات برتر آزمون جایزه در نظر گرفته شده است.

اسامی نفرات برتر نتایج آزمون اینترنتی پایه هفتم پس از اعلام نتایج بر روی سایت قرار می گیرد .

جوایز آزمون ها متناسب با رتبه ی داوطلب 10 روز پس از اعلام نتایج به مدارس داوطلبان ارسال خواهد شد .
جوایز داوطلبان خارج از استان :

از طریق پست ارسال خواهد شد که متناسب با مکان زندگی داوطلب  زمان آن چند روز طولانی تر خواهد شد.

انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی