خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی

کاربران گرامی در این صفحه نمونه سوال علوم نهم فصل 1 را بصورت تست چهار گزینه ای آورده ایم.

می دانیم نمونه سوالات علوم نقش زیادی در یادگیری و عمق بخشیدن و ماندگاری آموخته ها دارد.

لازم است پس از پاسخ به سوالات حتما  درس نامه علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی  را بخوبی مطالعه کنید.

سپس آزمون را حل کنید و وارد صفحه پاسخنامه شوید و پاسخ های خود را با پاسخ درست مقایسه کنید.

تحلیل آزمون از خود آزمون با اهمیت تر است زیرا شما با نقاط ضعف وقوت خود آشنا می شوید و آموخته های خود را تکمیل می کنید.

ممکن است برخی سوالات دشوار به نظر برسد. درست است زیرا برخی سطوح بالای یادگیری شما را سنجش می کند نگران نباشید.

نمونه سوال علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی

تصویر نمونه سوال علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی

1) از 109 عنصری که در جدول تناوبی عناصر شناخته شده است ، چند عنصر فلز محسوب می شود؟

1) 87

2) 88

3) 89

4) 86

2) در چند تا از اتم های زیر تعداد مدار های الکترونی برابر است؟

” O  -F – Cl  -He  – Li   “

1) پنج

2) چهار

3) دو

4) سه

3) در کدام یک از مدل های اتمی بور زیر مربوط به یک فلز فعال است که با چاقو بریده می شود و با اکسیژن به شدت واکنش می دهد؟نمونه سوال علوم نهم فصل 1 : مواد و نقش آنها در زندگی

1) a

2) b

3) c

4) d

4) تعداد ذرات باردار موجود در هسته ی اتم  X  پنج برابر ذرات درون هسته ی هلیم با عدد جرمی 4 و عدد اتمی 2 است. تعداد الکترون های موجود در لایه آخر یون X با یک بار مثبت کدام گزینه است؟

1) 8

2) 7

3) 4

4) 5

5) واکنش مربوط به پتاسیم یدید و سرب نیترات درون یک ظرف مطابق معادله ی شیمیایی زیر می باشد.