خرید PDF نمونه سوال فصل 1 با پاسخ تشریحی

۱,۶۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 1 با پاسخ

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 1 با پاسخ نامه، لازم است، اطلاعات کافی از مواد و نقش آنها در زندگی داشته باشند.

نگاه کلی به فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

کاربران  باید بتوانند:

1-با معرفی نمونه هایی از عنصرها (فلز یا نافلز)، ویژگی ها، خواص، ترکیب های حاصل و برخی کاربردهای آنها را بیان کنند و با رسم مدل اتمی بور برای آن، جایگاه عنصرمورد نظر را در جدول طبق هبندی عنصرها مشخص کنند.

2- کاربران  باید بتوانند در روبه رو شدن با یک نمونه الیاف پلیمری، طبیعی یا مصنوعی بودن آن را مشخص و برخی خواص آن را در مقایسه با سایر نمونه ها بیان کنند.

چنانچه کاربر گرامی بخواهد در حل نمونه سوال موفق باشد

ب