خرید PDF نمونه سوال فصل 5 با پاسخ تشریحی

۱,۶۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 5 با پاسخ

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم نهم فصل 5 با پاسخ نامه، لازم است، اطلاعات کافی از نیرو داشته باشند.

نگاه کلی به فصل 5: نیرو

کاربران گرامی باید بتوانند با اهمیت نیرو در زندگی، نیروهای متوازن و خالص، قانون های دوم و سوم نیوتون آشنا شوند. علت تغییر حرکت یک جسم را بفهمند و بتوانند شتاب یک جسم را برحسب نیروهای وارد بر جسم محاسبه کنند.

همچنین با برخی از نیروها، مانند وزن و عمودی سطح اصطکاک نیز آشنا شوند.

چنانچه کاربر گرامی بخواهد در حل نمونه سوال موفق باشد

باید با اهداف اصلی و مفاهیم این فصل که در ذیل آمده است آشنایی کامل داشته باشد.

اهداف اصلی و مفاهیم

1- با اهمیت نیرو و نقش آن در زندگ