نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 3 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 3 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی اتم ها الفبای مواد داشته باشند.

در این فصل، کاربران با مواد، اجزاء تشکیل دهنده، کاربرد و اهمیت آنها در زندگی آشنا شوند و براساس ویژگی های مشترک آنها را طبقه بندی کنند.

آنها همچنین با فعالیت های علمی مانند مدل سازی، انجام آزمایش و… مهارت های آموزش علوم و روش علمی را در خود تقویت می کنند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 3 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

1- به اهمیت مواد در زندگی پی می برند.
٢- با برخی از مواد پرکاربرد آشنا می شوند.
٣- مهارت گفت و گو و بحث علمی را در خود تقویت می کنند.
4- پی می برند که اغلب موادی که در زندگی روزانه با آنها سرو کار داریم، از چند مادهٔ دیگرتشکیل شده اند.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل3 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال