خرید PDF نمونه سوال فصل 6 با پاسخ تشریحی

۱,۶۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 6 با پاسخ تشریحی

خط و معادله های خطی

این محصول: شامل یک نمونه سوال ریاضی نهم فصل 6 با پاسخ تشریحی  است .

می دانیم امروزه  کاربرد هندسه و خط ها در فرش بافی، کاشی کاری، نگارگری، خطاطی، گچ بری، کتیبه نویسی، تذهیب و … غیرقابل انکار، و بسیار حائز اهمیت است.

از انواع خط برای هر یک از موارد فوق و ایجاد زاویه ها و جداسازی فضاها استفاده های فراوان شده است.

ابتدا مفهوم معادلهٔ خط با استفاده از رابطهٔ بین طول و عرض نقطه ها و قرار گرفتن بی شمار نقطه در کنار هم برای ساختن یک خط آغاز می شود.

معادله های خطی یک نوع خاص از انواع معادله های دو مجهولی است. این موضوع در واقع بخشی از یک مفهوم کلی تر به نام تابع است. تابع نیز نوع خاصی از رابطه است.

به همین دلیل درس معادله خط با مفهوم رابطه آغاز شده است. دو یا چند کمیت می