خرید PDF این نمونه سوال با پاسخ تشریحی

۱,۶۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با جواب تشریحی (شمارنده ها و اعداد اول)

کاربران گرامی قبل از بررسی نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با جواب تشریحی ،لازم است، اطلاعاتی در مورد این فصل داشته باشند.

در این فصل با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد.

شمارنده ها و اعداد اول

اهداف کلی:

 1.  شناخت شمارنده های یک عدد
 2.  شناخت اعداد اول
 3.  شناخت شمارنده های اول یک عدد
 4.  شناخت بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد
 5.  شناخت کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

اهداف جزئی (نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 5 با جواب تشریحی)

 1.  شناخت چگونگی به دست آوردن  شمارنده های یک عدد
 2.  شناخت چگونگی تشخیص عدد اول از غیر از اول
 3.  شناخت چگونگی تجزیه یک عدد به شمارنده های آن
 4. شناخت نمودار درختی و استفاده از آن برای نشان دادن شمارنده های یک عدد
 5.  شناخت چگونگی ساخت یک عدد توسط عدد های اول
 6.  یادآوری ساده کردن کسرها
 7. شناخت و درک بهتر از تجزیه اعدادبرای ساده کردن کسرها
 8.  آشنایی با شمارنده های اول یک عدد
 9.  شناخت شمارنده های اول دو عدد
 10. شناخت مضرب های مشترک دو عدد
 11.  شناخت کوچکترین مضرب مشترک دو عدد
 12.  شناخت نمادهایی برای بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد
 13.  آشنایی با کاربرد بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

کاربران گرامی در سال های قبل با قواعد بخش پذیری آشنا شده اند.

<