خرید PDF این نمونه سوال با پاسخ تشریحی

۱,۶۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی (سطح و حجم)

در این نوشته ما کاربران گرامی با یک نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی آشنا می شوند. قبل از بررسی سوالات لازم است با اهداف این فصل آشنا شویم.

 اهداف کلی

 1.  شناخت احجام هندسی
 2.  شناخت چگونگی به دست آوردن حجم اشکال هندسی و نوشتن آنها به صورت عبارت جبری
 3.  شناخت مساحت جانبی و کل کلی و چگونگی به دست آوردن و نوشتن آنها به صورتی عبارت جبری
 4.  شناخت تبدیلات سطح و حجم
 5.  آشنایی بیشتر با انواع حجم های هندسی و و انواع آن
 6.  آشنایی با شباهت ها و تفاوت های حجم های هندسی منشوری و مخروطی و کروی
 7.  آشنایی با منشور و اجزای مختلف آن
 8.  آشنایی با سطح مقطع و مقطع زنی
 9.  تقویت تجسم فضایی و درک دستگیره از بالا
 10.  آشنایی با گستره احجام هندسی منشور مکعب استوانه
 11.  آشنایی با مساحت جانبی و فرمول جبری به دست آوردن مساحت جانبی احجام هندسی
 12.  آشنایی بیشتر با حجم احجام هندسی و آشنایی با فرمول جبری حجم
 13.  آشنایی با حجم حاصل از دوران بعضی از اشکال هندسی

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی (سطح و حجم)

 کاربران گرامی در سال های گذشته با مساحت