خرید PDF این نمونه سوال با پاسخ تشریحی

۱,۶۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با جواب تشریحی

در این نوشته ما کاربران گرامی با یک نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با جواب تشریحی آشنا می شوند. قبل از بررسی سوالات لازم است با اهداف این فصل آشنا شویم.

 اهداف کلی

 1. بردار و مختصات
 2.  آشنایی با بردار یکه و درخشان
 3.  شناخت بردارهای مسائل و قرینه
 4.  شناخت دستگاه مختصات
 5.  آشنایی با بردار انتقال

 اهداف جزئی

 1.  شناختن راستا اندازه و جهت برای  یک پاره خط
 2.  شناخت بردار به عنوان پاره خط جهت دار و نامگذاری آن
 3.  شناخت و تشخیص بردار های مساوی
 4.  شناخت و تشخیص بردار های 
 5.  شناخت و درک عدد متناظر با یک بردار
 6.  شناخت مفهوم جابجایی
 7.  آشنایی با دستگاه مختصات
 8.  شناخت و درک مختصات یک نقطه
 9.  شناخت و درک مختصات یک بردار
 10.  شناخت بردار انتقال
 11.  شناخت جمع متناظر با یک بردار