خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 10

کاربر گرامی : در این برگه  نمونه سوال علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس آورده شده است .

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس را خوب مطالعه کنید.

سپس نمونه سوال علوم هشتم فصل 10 : مغناطیس را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید

و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 10: مغناطیس باهم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 10

پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 10

1) اگر آهن ربایی را درون سیم پیچی قرار دهیم و سیم پیچ را در جهت شرق و غرب قرار داده سپس جریان متناوبی از آن عبور دهیم

1) آهن ربا قوی تر می شود

2) آهن ربا خاصیت خود را از دست می دهد

3) قطب های اهن ربا عوض می شود

4) آهن ربا می چرخد

2- کدام گزینه نادرست است؟

1) وقتی آهن ربای میله ای را نصف می کنیم دو آهن ربای کامل با دو قطب ایجاد می شود.

2) شمال جغرافیایی زمین شمال مغناطیسی آن است.

3) دو قطب ناهم نام آهن ربا ها یکدیگر را می ربایند.

4) دو سر آهن ربا که نیروی بیشتری دارد قطب آهن ربا نامیده می شود.

3- کدام یک از موارد زیر در توانایی آهن ربای الکتریکی در جذب قطعات آهنی بی تأثیر است؟

1) شکل هسته سیم پیچ

2) جریانی که از سیم پیچ می گذرد

3) دورهای سیم پیچ

4) زمان اتصال

4- نوک سوزن فولادی را از روبرو به قطب شمال یک آهن ربای تیغه ای نزدیک می کنیم سوزن چگون آهن ربا می شود؟

1) نوک سوزن شمال و ته آن جنوب می شود

2) فقط نوک سوزن جنوب می شود

3) فقط نوک سوزن شمال می شود

4) نوک سوزن جنوب و ته آن شمال می شود

با توجه به اینکه قطب های ناهم نام آهن ربا همدیگر را جذب می کنند

5- در کدام یک آهن ربای دائمی به کار رفته است؟

1) زنگ اخبار

2) قطب نما

3) موتور پنکه

4) جرثقیل الکتریکی

6- با کدام روش زیر نمی توان خاصیت آهن ربایی در یک جسم مغناطیسی ایجاد کرد؟

1) مالش با آهن ربا

2) القای مغناطیسی

3) قرار دادن در سیم پیچ مغناطیسی

4) گرم کردن

7- در کدام یک , از آهن ربای الکتریکی استفاده نشده است؟

1) زنگ اخبار

2) زنجیر مغناطیسی

3) موتور الکتریکی

4) بادزن برقی

8- روش ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک آهن , توسط یک آهن ربا حتی بدون تماس با آن را چه می گویند؟

1) القای مغناطیسی

2) مالشی

3) الکتریکی

4) جاذبه ی آهن ربایی

9-خاصیت مغناطیسی در کدام یک از ماده های زیر می توان عبور کند؟

1) فولاد

2) نیکل

3) شیشه

4) آهن

10) در کدام یک از ماده های زیر نمی توان خاصیت آهن ربایی ایجاد کرد ؟          

1) آهن

2) روی

3) فولاد

4) کبالت

11) در کدام وسیله آهنربای الکتریکی وجود ندارد؟

1) زنگ اخبار

2) جارو برقی

3) بخاری برقی

4) بادرن برقی

12)کدام جمله در باره قطب های آهنربا و بار های الکتریکی نادرست است؟

1) بارهای الکتریکی را می توان از هم جدا کرد

2) قطب های مغناطیسی را نمی توان از هم جدا کرد

3) بارهای غیر همنام همدیگر را جذب می کنند،

4) در آهن ربا قطب N بدون s می تواند وجود داشته باشد

13) اگر یک تیغه آهنربا را درون پور آهن قرار دهیم ذرات آهن، ………….به آهن ربا می چسبند

1) بطور یکسان

2) بیشتر به دو سر

3) بیشتر به مرکز آن یعنی بین دو قطب

4) بیش تر به قطبی که قوی تر باشد

14) در کدام وسیله الکتریکی آهنربا وجود ندارد؟

1) دینام دوچرخه

2) بلند گو

3) اتو برقی

4) جارو برقی

اتوی برقی :جریان برق را به گرما تبدیل می کند و آهنربا ندارد

نمونه سوال علوم هشتم فصل 10

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید