خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 11

کاربر گرامی :

در این برگه با نمونه سوال علوم هشتم فصل 11 آشنا می شوید .

انجمن سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم  هشتم فصل 11 : کانی ها

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشیدانواع سنگ آذرین نمونه سوال علوم هشتم فصل 11

نمونه سوال علوم هشتم فصل 11

1)کدام کانی حاصل فرایند تبخیری فراسیرشده است؟

1) ژیپس

2) میکا

3) گرافیت

4) مسکوویت

2) سختی کدام کانی بیش تر است؟

1) تالک

2) کلسیت

3) کروندم

4) هماتیت

3) کدام کانی نامهربان است؟

1) آزبست

2) هالیت

3) گرافیت

4) همانیت

4) کدام کانی بیش تر می تواند موجب سزطان دستگاه تنفس شود؟

1) آزبست

2) گرافیت

3) هماتیت

4) هالیت

5)کدام کانی به نام دانشمند ایرانی ثبت شده است؟

1) آویسنیت

2) هماتیت

3) لیمونیت

4) منیتیت

6) کدام کانی سیلیکاتی است؟

1) هالیت

2) ژیپس

3) میکا

4) فیروزه

7) کدام کانی سیلیکاتی نیست؟

1) فلدسپات

2) میکا

3) مسکوویت

4) هالیت

8) کدام کانی زیر جز جواهرات نیست؟

1) الماس

2) یاقوت

3) گرافیت

4)فیروزه

9) از کانی ……………علاوه بر زیبایی در تولید اشعه ی لیزر استفاده می شود؟

1) زمرد

2) فیروزه

3) الماس

4) یاقوت

10) در مراحل تشکیل زغال سنگ , زغال نارس به کدام ماده تبدیل می شود؟

1) زغال سنگ خوب

2) زغال سنگ قهوه ای

3) زغال قهوه ای

4) زغال سنگ متوسط

11) چه ویژگی سبب می شود که یک کانی به عنوان جواهر مورد استفاده قرار گیرد؟

1) رنگ

2) سختی

3) کمیاب بودن

4) همه موارد

12) بهترین نوع کانی جواهر پر ارزش در کشور ما ………..است.

1) الماس

2) زمرد

3)یاقوت

4) فیروزه

13) منشا بیش ترین کانی های کره  زمین کدام گزینه است؟

1) رسوبی

2) آذرین

3) تبخیری

4) شیمیایی

14) علت متفاوت بودن رنگ یک کانی مربوط به چیست؟

1) تغییر در سیستم تبلور

2) متفاوت بودن زمان تبلور

3) تفاوت در نوع پیوند

4) وجود ناخالصی

15) میزان سختی یک کانی به چه عواملی بستگی دارد؟

1) نوع عناصر

2)پیوند میان اتم ها

3) ساختمان کانی

4) همه موارد

16) کدام یک کانی محسوب می شود ؟

1) جیوه

2) نفت

3) مروارید

4) گرافیت

17) کدام کانی سختی کمتری دارد؟

1) تالک

2) ژیپس

3) هماتیت

4) فلوئوریت

18) ازهماتیت و کوپریت به ترتیب چه عناصری استخراج می شود؟

1) آهن – مس

2) مس – نقره

3) آهن – نقره

4) مس – روی

19) ماده ی مذابی که در سطح یا اعماق زمین سرد می شود در کدام مورد شباهت دارد؟

1) بافت و نوع کانی

2) اندازه و شکل کانی

3) نوع و ترکیب شیمیایی عناصر

4) بافت و ساختمان شیمیایی

20) کدام کانی سیلیکاته است؟

1) مسکویت

2) هماتیت

3) گوگرد

4) هالیت

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید