خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی

کاربر گرامی : در این برگه نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی آورده شده است .

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی  را خوب مطالعه کنید.

سپس این نمونه سوال را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنیدو جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی باهم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

– جملات زیر کامل کنید.

1) ماده ای را در آب ریخته ایم،حین انجام واکنش دمای آب پایین آمد،این واکنش……………….. است.

2) تبدیل انگور به سرکه توسط استوباکتری یک تغییر……… ………..  است.

3) سوخت ها دارای انرژی……… ……….. هستند.

4) یکی از گازهای تشکیل دهنده هوا………کربن دی اکسید……….. است که در کپسول های آتش نشانی استفاده می شود.

5) هرچه مقدار اکسیژن محیط بیشتر باشد شعله ی شمع در آن محیط،مدت زمان……………….. روشن می ماند.

6) تصعید نفتالین یک تغییر……………….. است.

7) در واکنش زنگ زدن آهن،زنگ آهن…….. ………… به حساب می آید.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 2 : تغییرهای شیمیایی

پاسخ درست را مشخص کنید.

1) کدام مورد زیر نشانه ی یک تغییر شیمیایی است؟

1) خارج شدن حباب های گاز از آب در حال جوشیدن

2) خارج شدن گاز کربن دی اکسید از نوشابه دراثرریختن نمک

3) بالا آمدن بخار آب از چای در حال سرد شدن

4)خارج شدن بخار آب از شمع روشن

2) تبدیل انرژی صورت گرفته در باتری ،شبیه کدام یک از تبدیلات گزینه های زیر است؟

1) سوختن چوب

2) واکنش قرص جوشان با آب

3)سوختن بنزین در خودرو

4)واکنش تیغه آهنی ومسی با آبلیمو

3) فراورده های کدام یک از واکنش های زیر مخلوط آب آهک را کدر می کند؟

1) غداسازی گیاهان«فتوسنتز»

2) آزمایش کوه آتشفشان با دی کرومات آمونیم

3) سوختن کاغذ                                                

4)تجزیه آب اکسیژنه

4) گاز حاصل از کدام یک از واکنش های زیر کبریت نیمه افروخته را شعله ور می کند؟

1) واکنش تجزیه هیدروژن پر اکسید                    

2) آزمایش کوه آتشفشان

3) سوختن هیدرو کربن

4) واکنش قرص جوشان با آب

5) کدامیک از تغییرات زیر فیزیکی نیست؟

1) حل شدن آبلیمو در آب

2) حل شدن شکر در آب

3) حل شدن قرص جوشان در آب                          

4) حل شدن اکسیژن در آب

6) در کدام مورد ساختار مولکولی ماده تغییر می کند؟

1) کف کردن سفیده تخم مرغ بر اثر زدن

2) تراش دادن نگین برای ساخت زیور آلات

3) تجزیه آب اکسیژنه به آب و گاز اکسیژن              

4) تولید یخ خشک با گرفتن گرما از گاز کربن دی اکسید

7) با تو