خرید PDF این نمونه سوال

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 4 : دستگاه عصبی

کاربر گرامی: لازم است، نمونه سوال علوم هشتم فصل 4 :دستگاه عصبی را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید.

و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 4 :دستگاه عصبی با هم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1) تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و …………..صورت می ­گیرد.

2) وقتی فعالیت های مختلف انجام می ­دهیم …….. در هر حالت در حفظ تعادل ما نقش دارد.

3) رابط بین مغز و اعصاب محیطی بدن ……….است.

4) مجموعه ای از تارها در کنار هم که توسـط غلافی احاطه شـده اند…. …. را تشکیل می ­دهند.

5) عصب حرکتی پیام را از مراکز عصبی دریافت می­ کند و به …….می ­برد.

پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 4 : دستگاه عصبی

نمونه سوال علوم هشتم فصل 4

گزینه درست مشخص کنید.

1) کنترل فشار خون بر عهده کدام بخش مرکزی دستگاه عصبی است؟

1) مخچه

2) بصل النخاع           

3) مخ

4) نخاع

 2) جهت انتقال پیام عصبی در یک رشته عصبی چگونه است؟

1) آکسون به جسم سلولی

2) آکسون به دندریت

3) دندریت به آکسون

4) جسم سلولی به آکسون

3) مواد مخدر بر کدام بخش دستگاه عصبی تاثیر دارند؟             

1) سیناپس ها             

2) جسم سلولی

3) غلاف های عصبی

4) گره های عصبی

4)کدام یک از وظایف سلول های نگهبان نورون (سلول های عصبی) نیست؟

1) ساختن غلاف عصبی

2) کشتن میکروب های اطراف نورون

3) تغذیه نورون           

4) انتقال پیام عصبی

5)کدام گزینه از وظایف نخاع محسوب نمی­شود؟

1) هدایت پیام های حسی از پوست و ماهیچه ها به مغز

2) فرمان انعکاس های اجزای واقع درپایین گردن

3) تصمیم گیری و انتقال پیام قسمت های پای