نمونه سوال علوم هفتم فصل 5 + پاسخنامه

///نمونه سوال علوم هفتم فصل 5 + پاسخنامه

نمونه سوال علوم هفتم فصل 5 + پاسخنامه

در این نوشته پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 5 گردآوری شده است. اگر متن درس نامه را تاکنون نخوانده اید توصیه می شود ابتدا درس نامه را از اینجا خوانده سپس به بررسی پاسخ نامه بپردازید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 5 + پاسخنامه

نمونه سوال علوم هفتم فصل 5 + پاسخنامه

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید

۱) عنصر آهن در معادن به صورت ……اکسید های آهن………… یافت می شود.

۲) در کوره­ی ذوب ، هنگام جدا کردن آهن از سنگ معدن آن گاز ……کربن دی اکسید………… تولید می شود.

۳) افزودن اکسید کروم به لعاب سبب تولید ظروفی به رنگ ………سبز……… می شود.

۴) در ساختمان های امروزی برای استحکام و مقاومت در برابر زلزله به جای خشت و سنگ بیش تر از ……بتن………… استفاده می شود.

۵) فرآوری و آماده کردن ضایعات و مواد مصرف شده برای مصرف دوباره را ……بازیافت………… گویند.

۶) برای تبدیل کلسیم کربنات به کلسیم اکسید باید آن را ……حرارت………… داد.

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کنید

۱)    سیمان از کدام ماده بدست می آید؟

۱) شن                  2)  ماسه                3)  آهک            4)   رس

۲)    کدام گزینه در باره ی راه  های حفاظت از منابع طبیعی درست تر است؟

۱) مصرف نکردن،مصرف دوباره،تولید مواد جدید   2)        بازیافت، مصرف نکردن، مصرف دوباره

۳)    کشف مواد جدید ، بازیافت ، کاهش مصرف  4)     باز یافت، کاهش مصرف، مصرف دوباره

۳)    کدام ماده برای جدا کردن آهن از سنگ معدن به کار می رود؟

۱) کربن دی اکسید  2)  آهک                  3)  سنگ آهک   4)   کربن

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست عضو سایت شده یا PDF این محتوا را از فروشگاه خریداری کنید.

PDF این محتوا برای اعضای سایت رایگان می باشد.

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

19 + 2 =