خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هفتم فصل 7

دانش آموز عزیز پس از خواندن متن درسنامه به نمونه سوال علوم هفتم فصل 7 پاسخ دهید.

در انتها با مراجعه به پاسخنامه این آزمون نتایج خود را ارزیابی کنید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 7

سوالات کامل کنید.

جملات زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید.

1) به توانایی عبور آب از مواد ی مانند شن و ماسه ………………………….. می گویند.

3) میزان فضای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک ،به …………………………… آن بستگی دارد.

4) چاه و ………………… از رایج ترین راه های دست یابی به منابع آب زیر زمینی هستند.

5) جهت حرکت آب های زیر زمینی از ………………………. سطح زمین پیروی می کند.

6) منطقه ای که فضای خالی بین ذرات آن کاملاً توسط آب پرشده است ، منطقه ی  ………….. نام دارد.

7) در آبخوان ……………………………. یک لایه ی نفوذ پذیر بین دو لایه ی نفوذ ناپذیر قرار دارد.

8) کلسیم و……………………. از مهم ترین املاح موجود در آب های زیر زمینی هستند.

9) غار ها ، به علت نفوذ آب های زیر زمینی در سنگ های ……………………… ایجاد می شوند.

سوالات چند گزینه ای

برای سوالات زیر گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

1) منشأ اصلی آب های زیر زمینی ……………… است.

1) چاه

2) قنات

3) چشمه

4) بارش

2) کدام مورد فضای خالی بین ذراتش زیاد بوده ولی نفوذ ناپذیر است ؟

1) ماسه سنگ

2) خاک باغچه

3) خاک جنگل

4) خاک رس

3) کدام عامل باعث کاهش نفوذ آب به داخل زمین می شود؟

1) بارندگی ملایم

2)خاک ما سه ای

3) شیب زیاد زمین

4) پوشش گیاهی

4) کدام یک از موارد زیر باعث کاهش عمق سطح ایستابی می شود ؟

1) وجود زمین های رسی

2) جنگل زدایی

3) صرفه جویی در مصرف آب

4) کاهش بارندگی

5) آب زیر زمینی موجود در کدام سنگ برای آشامیدن مناسب تر است ؟

1) سنگ گچ

2) سنگ نمک

3) سنگ گرانیت

4) سنگ آهک

6) جنس مخروط افکنه از چیست ؟

1) آهک

2) سنگ

3) رس

4)  شن ، ماسه و ریگ

7) آب زیرزمینی در کدام لایه  کم تر تشکیل می شود؟

1) ماسه

2)  رس

3) آبرفت

4) مخروط افکنه

8) سفره ی آب زیرزمینی بین دو لایه ی نفوذ ناپذیر چه نام دارد ؟

1) آزاد

2) ایستابی

3) آرتزین

4) تحت فشار

9) کدام یک برای تشکیل آبخوان مناسب نیست ؟

سنگ هایی با ذرات ………………. و نفوذپذیری ……………………

1) ریز – زیاد

2) درشت – کم

3) ریز – کم

4) درشت – زیاد

 10) چرا آب چشمه ی شهرستان محلات گرم است ؟

1) به هسته ی زمین نزدیک است.

2) به سنگ های آتشفشانی نزدیک است.

3) هوای آن جا گرم است.

4) دمای درون زمین زیاد است

11) در جایی که سطح ایستابی با سطح زمین تماس پیدا کند ……….. ایجاد می شود.

1) چاه

2) چشمه

3) قنات

4) رود

 12)کدام یک از ویژگی های آب زیر زمینی نیست ؟

1) تقریبا دمای ثابت دارند.

2) دارای مواد تیره کننده هستند.

3) ترکیب شیمیایی ثابت ندارند.

4) میزان آلودگی میکروبی آن ها کم است.

13) کدام یک از تغییر حالت های زیر دخالت چندانی در چرخه ی آب ندارد؟

1) تبخیر

2) تصعید

3) میعان

4) چگالش

14) عامل اصلی فوران چشمه در مناطق کوهپایه ای چیست ؟

1) جنس لایه ی نفوذ ناپذیر

2) جنس لایه ی نفوذ پذیر

3) شکاف در سطح زمین

4) گرانش زمین

15) در کدام حالت میزان نفوذ  آب به داخل زمین کمتر است ؟

1) پوشیده بودن زمین از برف

2) آفتابی شدن هوا بعد از بارندگی

3)بارش طولانی مدت باران

4) بارش ملایم باران

15) با توجه به تعریف سطح ایستابی و منطقه ی اشباع ، کدام عبارت نادرست است؟

1)عمق سطح ایستابی در شهرهای کویری احتمالاً به 150 متر برسد.

2)عمق سطح ایستابی در شهرهای ساحلی زیاد است .

3) در حفر یک چاه برای رسیدن به منطقه ی ایستابی باید از منطقه ی تهویه عبور کنیم .

4)سطح ایستابی مرز بین منطقه ی اشباع و منطقه ی تهویه است.

16) عمق سطح ایستابی به ترتیب در نقاط مرتفع و دامنه ی کوهها – دره ها ونقاط پست چگونه است ؟

1) پایین – پایین

2) پایین – بالا

3) بالا – بالا

4) بالا – پایین

17) کدام یک بر اثر فرسایش توسط آب های زیر زمینی ایجاد می گردد؟

1) آبشار

2) غار

3) آب فشان

 4) رود

18) وجود کدام املاح در آب مانع کف کردن صابون می شود؟

1) آهن

2) منیزیم

3) کلر

4) سدیم

19) کدام گزینه در مورد قنات ها صحیح است؟

1) قنات ها معمولا در دشت ها ایجاد می شوند

2)شیب کانال قنات ها معمولا زیاد است تا آب به راحتی جریان پیداکند

3) قنات یکی از ابداعات یونانیان می باشد

4) آب قنات ها تحت تأثیر نیروی گرانش جریان پیدا می کند

20) در کدام حالت امکان افزایش آب جاری کمتر است؟

1) بارش شدید باران و دمای بالا         2)  بارش شدید برف و دمای پایین

2) بارش شدید برف و افزایش دما        4)  بارش ملایم باران و هوای مرطوب

02-m02-a

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید