خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال فصل 5 علوم هفتم : از معدن تا خانه

دانش آموز عزیز پس از خواندن درس نامه فصل و پاسخ گویی به نمونه سوال فصل 5 علوم هفتم می توانید پاسخ نامه نمونه سوال را از اینجا دنبال کنید.

نمونه سوال فصل 5 علوم هفتم

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

1) عنصر آهن در معادن به صورت ……………… یافت می شود.

2) در کوره­ی ذوب ، هنگام جدا کردن آهن از سنگ معدن آن گاز ……………… تولید می شود.

3) افزودن اکسید کروم به لعاب سبب تولید ظروفی به رنگ ……………… می شود.

4) در ساختمان های امروزی برای استحکام و مقاومت در برابر زلزله به جای خشت و سنگ بیش تر از ……………… استفاده می شود.

application

5) فر آوری و آماده کردن ضایعات و مواد مصرف شده برای مصرف دوباره را ……………… گویند.

6) برای تبدیل کلسیم کربنات به کلسیم اکسید باید آن را ……………… داد.

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

1)    سیمان از کدام ماده بدست می آید؟

1) شن

2)  ماسه

3)  آهک

4)   رس

2)    کدام گزینه در باره ی راه  های حفاظت از منابع طبیعی درست تر است؟

1) مصرف نکردن،مصرف دوباره،تولید مواد جدید

2) بازیافت، مصرف نکردن، مصرف دوباره

3) کشف مواد جدید ، بازیافت ، کاهش مصرف

4) باز یافت، کاهش مصرف، مصرف دوباره

3)    کدام ماده برای جدا کردن آهن از سنگ معدن به کار می رود؟

1) کربن دی اکسید

2) آهک

3) سنگ آهک

4) کربن

4)    کدام گزینه مربوط به ساخت بتن است؟

ماسه + آب + سیمان

2)سیمان + ماسه + آهک

سیمان + ماسه + سنگ آهک

4)آب + آهک + سیمان

1)    جداسازی اتم های اکسیژن از اکسیدهای آن چگونه تغییری است؟

1) شیمیایی– گرماگیر

2) فیزیکی – گرماگیر

3) شیمیایی – گرماده

4) فیزیکی  – گرماده

5)    اولین و آخرین مرحله تولید آهن به ترتیب کدام است؟

1) شناسایی معادن – گرما دادن به سنگ آهن

2) خرد کردن سنگ آهن – گرما دادن سنگ آهن

3) شناسایی معادن  – تولید شمش آهن

4) خرد کردن سنگ آهن  – تولید شمش آهن

6)  در فرآیند تولید فلز آهن ، چه گازی در کوره تولید می شود؟

1) اکسیژن

2) هیدروژن

3) کربن دی اکسید

4) بخار آب

7)  فراوان ترین سنگ آهن از کدام ترکیبات است؟

1) اکسید

2)   کربنات

3)   سولفات

4)   نیترات

8)    آهن تولید شده در کارخانه براساس کدام ویژگی  از ناخالصی ها جدا می شود؟

1) دمای ذوب

2) خاصیت مغناطیسی

3) دمای جوش

4) چگالی

9)  نقش کک در کوره ی ذوب آهن چیست؟

1) جدا کردن ناخالصی های همراه باسنگ آهن

2) جدا کردن اکسیژن از اکسید آهن

3) زیاد کردن چگالی آهن

4) کم کردن چگالی آهن

10)  در مراحل تهیه ی آهن ،کدام عبارت صحیح است؟

1) در اثر حرارت دادن اکسیدهای آهن  با کک ،  گاز اکسیژن آزاد می شود.

2) خرد کردن سنگ آهن در کارخانه یک تغییر شیمیایی است .

3) برای جدا کردن اتم های اکسیژن از سنگ آهن ، زغال کک لازم است.

4) فلز آهنی که در کوره های بلند تولید می شود بسیار سخت و محکم است .

11) وجود عنصر کربن سبب افزایش کدام ویژگی آهن می شود؟

1) سختی

2) رسانایی

3) چکش خواری

4) انعطاف پذیری

12) کدام ماده ی زیر باعث جلای قاشق و چنگال نمی شود؟

1) آهن

2) نقره

3) کروم

4) نیکل

13)  کدام مورد همان فولاد  زنگ نزن است؟

1) تیرآهن

2) استیل

3) میلگرد

4) چدن

14) برای ساخت  موتور  اتومبیل کدام  گزینه مناسب تر است؟

1) چدن

2) آهن خالص

3) فولاد

4) روی

15) کدام یک فلز غیر آهنی است؟

1) چدن

2) فولاد

3) استیل

4) برنز

16)  مهم ترین عنصر آلیاژی که بر استحکام فولاد ،تأثیر زیادی دارد ،چه نام دارد و از طریق کدام ماده تأمین می شود؟

1)گوگرد – سنگ گوگرد

2)  کروم  – آهن قراضه

3)  کربن  – زغال سنگ

4)  کربن – هوا

17)  کدام یک از ساختمان های زیر در برابر زلزله مقاوم است؟

1)    ساختمان خشتی و گلی

2)  ساختمان های اسکلت فلزی  با آجرها و مصالح سنگین

3)    ساختمان سبک با مصالح مقاوم

4) ساختمان های با سقف چوبی

18)  عدم مقاومت مناسب   …….. از معایب بتن است.

1) در برابر آتش

2) در برابر فشار

3) در برابر کشش

4) در برابر رطوبت

19) برای مقابله با پدیده ی زلزله کدام مورد اهمیت بیش تری دارد؟

1) مقاومت مصالح

2) سختی فولاد

3) دستگاه لرزه نگار

4) شکل ساختمان

20)  چگالی بتن به چگالی کدام ماده ی زیر نزدیک تر است؟

1)    سرب

2)   آلومینیوم

3)   مس

4)   آهن

21)   با افزایش تعداد کارخانجات سیمان ،کدام مورد در یک شهر کاهش می یابد؟

 1) مصرف سیمان

2) استحکام ساختمان ها

3) پاکی محیط زیست

4) آلودگی آب زیر زمینی

22)  با افزودن چه ماده ای به شیشه ، می توان شیشه ی پیرکس (مقاوم به شکست در حرارت) تولید کرد؟

1)اکسید آلومینیوم

2)   اکسید بور

3)     اکسید برم

4)    اکسید مس

23)  برای تهیه ی لعاب رنگی ، از چه عناصری بیش تر استفاده می شود؟

1) عناصر فلزی مثل ید و فسفر

2) عناصر نافلز  مثل گوگرد و فلوئور

3) عناصر فلزی مثل کروم و مس

4)عناصر گازی مثل هلیم و نئون

24) کدام گزینه معروف به خاک چینی است؟

1) شیشه ی مات

2) رس

3) ماسه ریز

4) اکسید کلسیم

25) در بین مواد طبیعی زیر کدام یک از بقیه فراوان تر است؟

1) ماسه

2) خاک رس

3) سنگ آهن

4) سنگ آهک

26)  ذخایر شناخته شده ی کدام فلز در زمین مدت زمان کمتری طول می کشد تا تمام شود؟

1) مس

2) سرب

3) روی

4) قلع

27) بازیافت کدام ماده در کاهش آلودگی آب تأثیری ندارد ؟

1) آلومینیم

2) آهن

3) کاغذ

4) پلاستیک

28) ماده ی اولیه برای تولید زود پز ، شیشه و سیمان به ترتیب کدام است؟

1) ماسه – سنگ آهک  – سنگ معدن آهن

2) ماسه  – سنگ معدن آهن  – سنگ آهک

3) سنگ آهک  – ماسه  – سنگ معدن آهن

4)  سنگ معدن آهن – ماسه  – سنگ آهک

29)  کاهش مصرف و مصرف دوباره را معادل کدام یک از گزینه های زیر می دانید؟

 1) تعادل بین تولید و مصرف

2) صرفه جویی در مصرف

3) افزایش عمر مفید فرآورده

4) بازیافت

02-a 02-m

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید