خرید PDF سوال + پاسخنامه 

۱,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم

امروزه بر کسی پوشیده نیست که آزمون ها نقش زیادی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارند. در این برگه سعی شده است با انتشار نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم آموخته های کاربران گرامی عمق پیدا  کند و با نقاط ضعف و قوت خود شوند تا با آمادگی هر چه بیشتر بتوانند در آزمون های نیم سال اول موفق شوند.

کاربران گرامی در صورت نیاز می توانند فایل اصل آزمون و پاسخ نامه تشریحی را از اینجا دانلود و مورد استفاده قرار دهند.

نمونه سوال میان ترم اول علوم هفتم

1) جملات زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید.(2)

حجم، مشاهده ،آزمایش ، گاز ها ،جامدات ، علم، وزن ،

  1. تبدیل ………به عمل فناوری نامیده می شود.
  2. هر گاه ……….جسمی با جرم ثابت افزایش یابد ، چگالی آن کاهش می یابد.
  3. از میان سه حالت ماده ، …………….. تراکم پذیرند .
  4. فرضیه ها بر اساس ………… و جمع آوری اطلاعات ، ساخته می شوند.

2) جمله درست را با علامت(* )و نادرست را (×) مشخص کنید و جملات نادرست را با کم­ ترین تغییردرست کنید.(2)

a) چگالی آلومینیم از چگالی آب بیشتر است .

…………………………………………………………………………………………………………..

b) یک سانتی متر مربع برابر متر مربع است.

…………………………………………………………………………………………………………..

c) وقتی پس از مشاهده، برای علت آن پاسخ های احتمالی می دهیم، نتیجه گیری کرده ­ایم.

…………………………………………………………………………………………………………..

3)گزینه درست را انتخاب کنید.(2)

a) رضا متوجه شد که میکروب ها در ظرفی که مقابل اشعه فوق بنفش باشند رشد نمی کنند. او در گزارش خود نوشت :”نور خورشید احتمالا می تواند برخی از باکتری ها را بکشد ” این عبارت مثال مناسبی است برای………………….است.

الف) مشاهده  ⃞         ب) نتیجه گیری  ⃞         ج) فرضیه سازی  ⃞          د) آزمایش کردن  ⃞

b) جرم جسمی 160 گرم و حجم آن 64 سانتی متر مکعب است. چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

الف)2.5  ⃞                ب) 25  ⃞                    ج) 1.6  ⃞                      د)6.4  ⃞

c) کدام یک از شکل های زیر نشان دهنده ی عنصری با مولکول های سه اتمی است؟

آزمون میان ترم علوم هفتم

d)اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده ی زیر متفاوت است؟

الف) شیشه⃞           ب) گوگرد⃞            ج) مس  ⃞             د)   جیوه  ⃞