پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

کاربر گرامی : در این برگه با پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم فصل 10 : نگاهی به فضا شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشید

در این برگه نیز پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10 آورده شده است.

لازم است ابتدا درسنامه علوم نهم فصل 10 را خوب و بدقت مطالعه کنید.

سپس به سوالات نمونه سوال علوم نهم فصل 10 پاسخ دهید.

پاسخ های نمونه سوال علوم نهم فصل 10 خود را با پاسخنامه این فصل مقایسه کنید .

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

اسطرلاب پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 10

1) سن یک نفر در سیارهای ج و ب و الف به ترتیب 28 و 34 و 15 سال است ترتیب قرار گرفتن سیارات از لحاظ دوری به خورشید کدام گزینه است؟

1) الف و ج و ب

2) ج و الف و ب

3) ب و ج و الف

4) ج و ب و الف

هرچه فاصله سیاره از خورشید دور تر باشد زمان زیادتری لازم دارد تا یک دور کامل(سال) به دور خورشید بگردد پس تعداد سال آن کم تر خواهد بود.

2) دانشمندان یکی از نتایج وجود رنگ آسمان را جو می دانند . به نظر شما آسمان کدام یک از سیارات زیر تاریک و سیاه می باشد؟

1) مشتری

2) مریخ

3) زهره

4) عطارد

عطارد جو ندارد پس نور با گازی برخورد نمی کند که رنگ ایجاد شود.

3) درصد کدام مورد در خورشید کاهش سریع تری دارد؟

1) هلیم

2) هیدروژن

3) کلسیم

4) سدیم

در خورشید از همجوشی عناصر سبک (هیدروژن) به عناصر سنگین تر انرژی تولید می شود

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست عضو سایت شده یا PDF این محتوا را از فروشگاه خریداری کنید.

PDF این محتوا برای اعضای سایت رایگان می باشد.

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

16 − هفت =