پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

 پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

برای  جای خالی کلمه ی مناسب پیشنهاد کنید

۱) مواد مغذی گوارش شده توسط دستگاه ……گردش خون………….. به سلول های بدن منتقل می شوند.

۲) خون در شبکه ای از لوله های مرتبط به نام …رگ ها………. وبوسیله نوعی پمپ به نام قلب در گردش است.

۳) نیرویی که از طرف خون به دیواره رگ ها وارد می شود ……فشار خون………… نام دارد.

۴) خون روشن دارای اکسیژن و مواد مغذی است و از طریق……آئورت………..  به تمام بدن فرستاده می شود.

۵) خون …سیاهرگ عمومی……….. دارای کربن دی اکسید ، توسط سیاهرگ بالایی و پایینی وارد دهلیز راست می شود.

۶) از بین رگ های بدن ، ……سرخرگ ………… دیواره ضخیم وقابل ارتجاع دارد.

۷)  رگ هایی که به بافت قلب خون رسانی می کنند ……کرونر……….. نامیده می شوند.

۸) دستگاه گردش مواد شامل ……قلب………. ، سرخرگ  ، سیاهرگ و مویرگ  است.

۹) به بخش مایع خون که سلول ها درآن شناورند ……پلاسما………….. می گویند.

۱۰) به سلول های ریز خون که  شکل خاصی  ندارند ……پلاکت…………. می گویند.

پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کند.

۱) در آزمایش خون فاطمه تعدادی از  سلول ها از حد طبیعی خارج شده ومبتلا به نوعی بیماری شده است. کدام گروه سلول ها دچار اختلال شده و علت بیماری چیست؟

۱) گلبول قرمز – میکروب وارد بدن شده است.

۲) گلبول سفید – مواد قندی  داخل بدن کم شده است .

۳) گلبول قرمز – مقدار اکسیژن کافی به بدن نرسیده است.

۴) گلبول سفید – میکروب در بدن وجود دارد.

۲) ترکیب اصلی پلاسما کدام است؟

۱)   آب ، اوره ، قند ، نمک

2)   آب ، پروتئین ، قند ، نمک

۳)   آب ، املاح ، اوره ، قند

4)   املاح ، آب ، نمک

۳)  دیواره کدام بطن قلب ضخیم تراست ؟ چرا؟

۱)   بطن چپ، ایجاد فشارخون در سرخرگ آئورت  

2)   بطن راست، انتقال خون به درون سیاهرگ ششی

۳)   بطن راست ، ایجاد فشارخون در سرخرگ آئورت

4)   بطن چپ ، انتقال خون به درون سرخرگ ششی

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست عضو سایت شده یا PDF این محتوا را از فروشگاه خریداری کنید.

PDF این محتوا برای اعضای سایت رایگان می باشد.

 

         پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14 پاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14 متن فصلپاسخنامه نمونه علوم هفتم فصل 14

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

پنج × 2 =