خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 13: هوازدگی، شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

در این فصل به هوازدگی، انواع آن و اثرات آن بر طبیعت و همچنین فرسایش و چرخهٔ سنگ
پرداخته شده است.

هوازدگی و فرسایش باعث تخریب سنگ ها و تشکیل خاک، این موهبت الهی می شوند که باعث تداوم حیات در سطح زمین می گردد.

آشنایی کاربران گرامی با این مفاهیم باعث توجه آنها در حفاظت از این منابع خدادادی و سرمایهٔ ملی می گردد.

چرخهٔ سنگ از طریق تغییرات سنگ ها، پویایی کرهٔ زمین و امکان زیستن بر روی آن را مهیا می کند.

مرور فصل:

مرور فصل:

فکر کنید صفحه 115 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فکر کنید صفحه 115 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

کوه سمت راست که اختلاف ارتفاع کمتری دارد و سطح آن دچار فرسایش بیشتری شده، سن
بیشتری دارد و کوه سمت چپ که ارتفاع بیشتری دارد زمان کمتری در معرض فرسایش بوده،جوانتر است.

فعالیت صفحه 116 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فعالیت صفحه 116 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

1) حجم یخ داخل بطری نسبت به حجم آب اولیه داخل آن، افزایش پیدا می کند.
2) مقدار این افزایش حجم را کاربران از طریق علامت گذاری روی بطری می توانند تعیین کنند که حدوداً چند درصد حجم آب اولیه است.
3) یخ زدن آب در داخل درز و شکاف سنگ ها باعث افزایش حجم آن و وارد نمودن فشار بر
سنگ ها و در نتیجه خرد شدن سنگ ها می گردد.

فکر کنید صفحه 117 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فکر کنید صفحه 117 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فیزیکی

فکر کنیدصفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

فکر کنیدصفحه 118 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 13

جانوران از طریق حفر لانه در داخل درز و شکاف سنگ ها باعث ایجاد فضایی برای نفوذ
آب و هوا به داخل سنگ می گردند.