خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 1 علوم نهم

پاسخ نامه فعالیت های فصل 1 علوم نهم

در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید.

سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

  1. ابتدا با فلز مس و برخی کاربردهای آن آشنا می شوید.
  2. سپس، واکنش پذیری فلزها را از طریق آزمایش تجربه خواهید کرد.
  3. با برخی نافلزها و مواد ساخته شده از آنها به ویژه برای دو عنصر اکسیژن و نیتروژن آشنا می شوید.
  4. براساس مدل اتمی بور، عنصرها را طبقه بندی خواهید کرد.
  5. ویژگی های جدول طبقه بندی را مورد بررسی قرار می دهید.
  6. در پایان با بررسی الیاف طبیعی و مصنوعی با پلیمرهای طبیعی و مصنوعی و کاربرد آنها در زندگی روزمره، آشنا می شوید.

خلاصه فصل در یک نگاه : پاسخ نامه فعالیت های فصل 1 علوم نهم

در یک نگاه پاسخ نامه فعالیت های فصل 1 علوم نهم

جداسازی عنصر مس از سنگ معدن و جایگاه آن در ایران

معادن مس در ایران فراوان است.

پژوهش ها نشان می دهد که ایران روی کمربند مس جهانی قرار دارد.

این کمربند از جنوب شرقی ایران آغاز شده است و تا شمال غربی و نواحی آذربایجان ادامه می یابد.

سنگ معدن های مس در ایران گوناگون است و شامل کربنات بازی، سولفید و اکسید است.

سنگ معدن ناخالص را، که عیار مس در آن در حدود 1% است، پس از عملیات انفجار معدن، با بیل های الکتریکی جمع آوری، و پس از آسیاب کردن به واحد پر عیارسازی منتقل می کنند.

سپس تغلیظ سنگ معدن به روش شناورسازی انجام شود.

روش شناورسازی

برای جداکردن فیزیکی بسیاری ناخالصی ها از سنگ های معدنی به کار می رود.

گرد سنگ معدن ناخالص را با برخی روغنهای معدنی مناسب، آب و مواد صابونی کف زا در یک مخزن بزرگ وارد می کنند و جریان هوای فشرده را عبور می دهند.

مادهٔ روغنی و مایع کف زا به سطح ذره های مس سولفید می چسبند و آنها را شناور می کنند؛ اما آب به سطح ذره های سنگین تر ناخالصی ها می چسبد و مخلوط در جریان هم زدن ته نشین، و از مجرای پایین خارج می شود.

با عمل شناورسازی، عیار مس در سنگ م