خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم

قبل از مطالعه پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم ، ابتدا باید درس نامه فصل 3 را خوب مطالعه کنید.

در این فصل شما ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

نگاهی گذرا پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم

گفتگو کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم

گفتگو کنید صفحۀ 26 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم

باز شدن زود هنگام شکوفه ها در زمستان، بیانگر این است که دمای هوا افزایش یافته است و درختان به اصطلاح فریب می خورند.

پس از باز شدن شکوفه ها در وسط زمستان، ناگهان هوا به شدت سرد می شود و برف می بارد؛ با این عمل همه شکوفه ها از بین می روند.

این تغییرات ناگهانی در هوا به دلیل مختل شدن چرخه های طبیعی است.

بنابراین هر رفتاری که روی یکی از چرخه ها اثر بگذارد، سبب می شود که نظم چرخه های دیگر نیز به هم بریزد.

دقت کنید تا 25 سال پیش در تهران و کرج در زمستان تا 1 و برخی جاها تا 2 متر برف می آمد.

اما اکنون متأسفانه به دلایل مختلف از بارش برف خبری نیست و کم کم تهران از 4 فصل به 3 فصل تغییر می کند.

این تغییرات در همه شهرهای کشور و همه جای جهان در حال انجام شدن است.

گفت و گو کنید صفحۀ 27 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم

گفتگو کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم نهم

این چرخه بیان می کند که مقدار کل کربن در جهان ثابت است.

این کربن در بخش های مختلف کره زمین وجود دارد و مرتباً بین این بخش ها جابه جا می شود.

کربن هوا توسط گیاهان به صورت کربن دی اکسید جذب و وارد بدن جانداران می شود.

از سوی دیگر تنفس سلولی توسط جانوران، فوران آتشفشان، مرگ و میر جانداران و تجزیه انواع مواد آلی توسط تجزیه کنندگان، سبب ورود کربن به صورت کربن دی اکسید به هوا کره می شود حتی واکنش بین باران و سنگ ها می تواند سبب ورود کربن دی اکسید به هوا کره شود.

از سوی دیگر کربن بدن گیاهان با پدیده های طبیعی مانند زلزله و سیل و … در اعماق زمین دفن می شود؛ بنابراین مقدار کربن در مجموع در کره زمین ثابت است؛ اما مرتب بین این سه بخش نشان داده شده در حال مبادله است.

البته شما ممکن است چرخه کربن را به شکل های دیگری هم ببین