خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم : از معدن تا خانه

پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم : در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 5 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل پنجم آشنایی داشته باشید.

مرور فصل

فکر کنید صفحه 37 پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم

ابتدا باید مشخص کرد در ساختن خانه در کدام قسمت آهن بکار رفته است.

مثال

خانه ما یک درب بزرگ آهنی (دروازه) دارد که در حدود 150 کیلوگرم است 4 پنجره آهنی دارد که هر کدام 50 کیلوگرم جرم دارد.

در سقف آن 6 شاخه تیرآهن 14 به کار رفته است 4 در چوبی دارد که چارچوب های آن ها فلزی است 4 کابینت فلزی در اشپزخانه وجود دارد چندین متر لوله  فلزی و شیر آلات فلزی در خانه ما بکار رفته است پس :

محاسبه پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 39 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتمخیر آهن خالص استحکام کافی در برابر فشار و ضربه ندارد.

پس آن را با کربن مخلوط و آلیاژ فولاد و چدن درست می کنند تا مقاومت بیشتری داشته باشد.

همچنین آهن در برابر رطوبت و اکسیژن دچار زنگ زدگی می شود.

پس در ظروف آشپز خانه آهن را با موادی مانند نیکل و کروم مخلوط و آلیاژ زنگ نزن می سازند.

خود را بیازمایید صفحه ی 39

خود را بیازماید پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم

فعالیت صفحه 40  – پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتمپایه های اصلی و یا اسکلت ساختمان ها را اسکلت فلزی آهن و یا اسکلت های بتنی که از بتن و آهن تشکیل شده است تشکیل می دهد.

چنانچه اسکلت یک ساختمان از استحکام خوبی بر مبنای اصول مهندسی برخوردار باشد ، مقاومت آن در برابر زلزله های شدید و سیل های ویرانگر بیشتر خواهد شد.

و چنانچه در ساختمان ها از اینگونه مصالح ساختمانی مقاومی استفاده شود به هنگام اینگونه حوادث طبیعی جان بسیاری از انسانها حفظ خواهد شد.

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتمنمودار پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتمدر سال 1385 میزان مصرف و تولید یکسان بوده است و صادرات نداشته ایم.

جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلااعات پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتمرنگ ظروف سفالی رنگ ظروف سفالی، چینی و شیشه ای ناشی از افزودن مواد شیمیایی مانند اکسیدفلزها به آنهاست. در جدول زیر رنگ حاصل از اکسید فلزهای مختلف نشان داده شده است.

جدول پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم هفتم

سرامیک ها

سرامیک ها خواص معین و مفیدی را در بردارند به کار برده می شود.

خواص مفید سرامیک ها به این قرار است.

  • ذوب بالایی دارند.
  • نقطه در برابر فرسایش مقاوم اند.
  • در برابر گرما و اثر مواد شیمیایی مقاوم اند.
  • در مقایسه با فلزها به نسبت سبک ترند.
  • حتی در دماهای بالا سخت و محکم اند.
  • عایق خوبی برای جریان برق هستند.

 سفال

خاک رس ذرات نرم و ریزی دارد و با مقدار کمی آب به حالت پلاستیک (نرم و شکل پذیر) درمی آید.

خاک رس ساختار لایه ای (مانند ورق های کاغذ که روی هم قرار بگیرند) دارد.

مولکول های آب بین لایه های آن قرار می گیرند و در نتیجه لایه ها به آسانی روی یکدیگر می لغزند ، به این علت، شکل دادن به خاک رس آسان می شود.

وقتی جسم ساخته شده از خاک رس، در برابر هوا، خشک شود، بیشتر آب موجود در آن تبخیر می شود و جسم سخت و محکمی به دست می آید.

اگر به این جسم دوباره مقدار کمی آب اضافه کنیم، خاک رس موجود حالت پلاستیکی خود را بازمی یابد.

در صورت پخته شدن این جسم در دمای بالا در کوره، با اضافه کردن آب، دیگر آن حالت پلاستیکی به خاک رس باز نمی گردد.

در این حالت، خاک رس به ماده ای شیشه مانند، تبدیل می شود.

ظرف های سفالی ساخته شده به این روش، متخلخل اند و آب به آسانی در آنها نفوذ می کند.

برای جلوگیری از نفوذ آب، روی آنها لعاب می دهند.

این لعاب شامل گرد بسیار نرمی از شیشه است.

در این حالت، هنگام پختن ظرف در کوره، این لعاب ذوب می شود و لایه ای ضدآب روی سطح ظرف به وجود می آورد.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید