خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی:

پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هشتم : تولید مثل در جانداران

در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 7 علوم هشتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل هفتم آشنایی داشته باشید .

کاربران در این فصل، ضمن آشنایی با کلید واژه هایی مانند DNA  ژن، کروموزوم وفرایند تقسیم میتوز، با نقش آنها در جانداران آشنا می شوند.

دانش آموزان پی می برند که مولکول های DNA   اساس ماهیت جانداران اند

و در قالب اجزائی به نام کروموزم سازماندهی می شوند.

همچنین درمی یابند که ژن، عامل تعیین کننده صفات در جانداران است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و عوامل محیطی نیز در بروز صفات نقش دارند.

کاربران  با نمونه هایی از تلاش زیست شناسان برای تغییر در جانداران به منظور حلّ بعضی مسائل و رفع نیازهای انسانی و در واقع با زمینه های نوین زیست شناسی آشنا می شوند.

مرور فصل

مرور فصل

فعالیت صفحه 56 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هشتم

فعالیت صفحه 56 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هشتم

الف) خیر یکسان نیست و با هع فرق دارد اثر  انگشت هم کلاسی ها هم با فرق دارد .

ب) اثر انگشت حتی در دوقلوهای یکسان متفاوت است.

اثر انگشت از ماه سوم تا چهارم شکل می گیرد و کمک می کند تا بتوانیم اشیا را بگیریم، بدون اینکه سُر بخورند.

اثر انگشت، بیشتر حاصل عوامل محیطی است تا ژنتیکی. شکل کلّی اثر انگشت به ارث می رسد،

اما جزئیات آن کاملاً منحصر به هر فرد است.

ج) اثر انگشت می تواند هویت یک شخص را مشخص کند

زیرا در همه افراد متفاوت است

و به کمک آن می توان نوعی رمز ساخت که برای ورود به اجزای امنیتی کاربرد داشته باشد مثل حساب بانکی ، دستگاه ها ، کار های اعتباری و ….

گفتگو کنید صفحه 58

گفتگو کنید صفحه 58

تعداد فام تن ها به جثه جاندار بستگی ندارد مثلا پروانه 380 فام تن دارد و جثه کوچک دارد

اما انسان 46 فام تن و یا دانه برنج 24 فام تن پس ارتباطی بین اندازه جاندار و تعداد کروموزم ها وجود ندارد.

گفت و گو کنید صفحه 58 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هشتم

گفت و گو کنید صفحه 58 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هشتم

نظر من تا حدودی تایید این نظر است؛ مثلاً پیوسته بودن نرمهٔ گوش دلیلی بر وجود ژن یکسان در افراد متفاوت است.

آزمایش کنید صفحه 59 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هشتم

ـآزمایش کنید صفحه59 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هشتمپ) هر سیب زمینی جوانه هایی دارد ک