پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 15

///پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 15

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 15

در این برکه با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 15 آشنا می شویم. پس از این که متن درسنامه این فصل را بخوبی مطالعه کردید . با دقت به سوالات پاسخ دهید سپس پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 15 را بررسی کنید

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 15 کلیه
برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

1) سلول های بدن ما برای فعالیت خود به ……….اکسیژن……………. نیازدارند.

2) در انتهای نایژک ها …………کیسه های هوایی.………………. قراردارند.

3) گاز اکسیژن از کیسه های هوایی وارد خون و گاز….کربن دی اکسید……. ازخون واردکیسه های هوایی می شود.

4) ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را ……دم.…….. وخروج آن از شش ها را……بازدم……… می گویند.

5) کار اصلی کلیه ها …..تصفیه…….. خون است.

6) ادرار موجود در نفرون ها به ………لگنچه………. می ریزد.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 15

برای هر سوال گزینه مناسب را پیشنهاد کنید.

1) مسیر عبور هوا به ترتیب کدام است ؟

1) بینی- حلق – حنجره – نای –نایژه – نایژک – کیسه هوایی

2) دهان – حنجره – حلق –نایژه – نای – نایژک – کیسه هوایی

3) بینی – حنجره – حلق – نای – نایژه – نایژک- کیسه هوایی

4) دهان – حلق – حنجره – نای – نایژه – نایژک – کیسه هوایی

2) بهترین مکان برای تبادل گازهای تنفسی کدام است ؟

1) مخاط بینی

2) حنجره

3) کیسه هوایی

4) نایژک ها

3) به چه دلیل فرد دارای تنفس ضعیف نیاز به کپسول اکسیژن دارد؟

1) فشار اکسیژن با فشار درون شش ها یکی است .

2) فشار اکسیژن نسبت به فشار درون شش ها بیشتر است.

3) فشار اکسیژن نسبت به فشار درون شش ها کمتراست.

4) این امر به فشار اکسیژن هوا بستگی ندارد.

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست عضو سایت شده یا PDF این محتوا را از فروشگاه خریداری کنید.

PDF این محتوا برای اعضای سایت رایگان می باشد.

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

چهار × 1 =