خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هفتم فصل 9

دانش آموز عزیز پس از خواندن متن درسنامه  به نمونه سوال علوم هفتم فصل 9 که زیر آورده شده است پاسخ دهید.

پس از پاسخ به سوالات می توانید پاسخ نامه و جواب ها را از اینجا ببینید و نتایج خود را تحلیل کنید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 9

برای جای خالی کلمه ی مناسب پیشنهاد کنید

1) تقریبا منبع اصلی تمام ……………. بشر امروزی ، خورشید است.

2) انرژی خورشیدی در بخش …………….خورشید، تولید می شود.

3) دانشمندان، عامل اصلی افزایش دمای میانگین کره زمین را، مصرف سوخت های …………….می دانند.

4) توربین های بادی ، انرژی جنبشی باد را به انرژی …………….تبدیل می کنند.

5) یکی از پاک ترین روش های تولید برق، انرژی …………….است.

6) زیست گاز در شرایط …………….از پسماند محصولات کشاورزی تولید می شود .

 سوالات چهار گزینه ای نمونه سوال علوم هفتم فصل 9

برای سوالات زیر گزینه مناسب را پیشنهاد بدهید

1) بیش ترین قسمت انرژی جهان امروز را کدام ماده تامین می کند؟

1) زغال سنگ

2) سوخت هسته ای

3) گاز طبیعی

4) نفت

2) در مبحث انرژی های تجدید ناپذیر کدام جمله نادرست است؟

1) برای تشکیل آن ها میلیون ها سال وقت لازم است.

2)  برای تشکیل ، به موجود زنده نیاز دارند.

3) جایگزینی آن ها به سادگی امکان پذیر است.

4) مهم ترین مشکل استفاده از آن ها، ایجاد آلودگی است.

3) در موضوع تولید انرژی الکتریکی با استفاده از سوخت های فسیلی، کدام گزینه نادرست است؟

1) در این روش مقدار زیادی آب تبخیر شده و از دست می رود.

2) گرمای حاصل از سوختن این سوخت ها به آب منتقل می شود.

3) یک توربین، انرژی مکانیکی مولکول های آب را مهار می کند.

4) یک مولد انرژی مکانیکی را با انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

4)  منبع انرژی همه ی وسایل زیر مشترک است. در کدام یک تبدیل انرژی با بقیه متفاوت است؟

1) آب گرمکن خورشیدی

2) جمع کننده ی خورشیدی

3) سلول خورشیدی

4) کوره خورشیدی

5) کدام گروه از منابع انرژی از منابع تجدید پذیر هستند.

ا1) خورشید، زغال سنگ ، انرژی جزر و مد

2) زغال سنگ ، نفت ، گاز طبیعی

3)    باد ، خورشید ، انرژی موج های دریا

4)    چوب ، گاز طبیعی ، انرژی جزر و مد

6) میزان مصرف کدام انرژی در جهان از درصد بیش تری برخوردار است؟       

1)زغال سنگ

2) نفت

3) گاز طبیعی

4) سوخت های هسته ای

7) کدام منبع انرژی تجدید پذیر است؟

1) زغال سنگ

2) نفت

3) سوخت هسته ای

4) آب جاری

8) کدام عامل سبب گرم شدن زمین شده است؟

1) سوخت ها فسیلی

2) گرمای درون زمین

3) خورشید

4) گیاهان

9) تقریبا تمام انرژی هایی که مصرف می کنیم از …… بدست می آید.

1) سوخت های فسیلی

2) گیاهان

3) نور خورشید

4) سوخت های هسته ای

10) انرژی نور و گرمای خورشید حاصل …………است.

1) جوش هسته ای

2) شکافت هسته ای

3) واکنش های شیمیایی

4) تبدیلات انرژی جنبشی

11) کدام انرژی تجدید پذیر نیست؟

1) باد

2) هیدرولیک

3) زمین گرمایی

4) گاز طبیعی

12) انرژی خورشید به شکل …… به زمین می رسد

1) نور

2) گرما

3) نور و گرما

4) رسانش

13) در صفحه ی خورشیدی کدام تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

1) نور به گرما

2) نور با الکتریسته

3) الکتریکی به نورانی

4) نورانی به حرکتی

14) انرژی سفینه های فضایی توسط …….. تامین می شود.

1) پیل های قابل شارژ

2) صفحات خورشیدی

3) ژنراتور های الکتریکی

4) موتور های سوختی

15) علت به وجود آمدن باد …………………………………… است؟

1)تفاوت دما در دونقطه ی سطح زمین

2) تابش نور خورشید به سطح زمین

3) گرم شدن هوای سطح زمین

4) گردش زمین به دور خود( حرکت وضعی)

16) میزان جذب نور خورشید در لوله های آب در آب گرمکن خورشیدی با کدام رنگ بیش تر است؟

1)سیاه

2) سفید

3) نقره ای

4) قرمز

17)انرژی موج آب دریا به شکل…………………است.

1) جنبشی

2) پتانسیل

3) حرکتی

4) طولی

18) در توربین بادی کدام تبدیل انرزی صورت می گیرد؟

1)الکتریکی به جنبشی

2)جنبشی باد به الکتریکی

3)پتانسیل به جنبشی

4)نورانی به الکتریکی

19) در تشکیل سوخت های فسیلی کدام عامل موثرنیست؟

1)فشار زیاد

2) وجود رسوبات و گل ولای

3) دمای مناسب

4) اکسیژن

20)کدام یک از منابع زیر به طور مداوم جایگزین می شود؟

1)نفت

2) گاز طبیعی

3) اورانیوم

4) انرژی برق آبی

 پاسخنامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 9 را در برگه دیگر ببینید

02-m02-a

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید