پاسخنامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

///پاسخنامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

کاربرگرامی :

پاسخنامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 10 

به دقت  به پاسخنامه سوالات توجه کنید و پاسخ های خود را با آن مقایسه کنید.

تحلیل آزمون اهمیت زیادی دارد زیرا نقاط ضعف وقوت شما آشکار می شود ومی توان ضعف ها را جبران نمود.

پاسخنامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

پاسخنامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 10

جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید

۱) اندازه ی دما به ……جنبش……… ذره های یک جسم بستگی دارد.

۲) وسیله ی اندازه گیری دقیق دما …دماسنج………… نامیده می شود.

۳) گرما مقدار ……انرژی……… منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است.

۴) اگر دو جسم در کنار هم باشند و دمای آن ها تغییر نکند ، حتما با یکدیگر در …تعادل گرمایی………… هستند.

۵) دیواره فلاسک برای کاهش اتلاف انرژی از طریق …رسانش………… ، نقره اندود شده است.

۶) پشم شیشه و فایبرگلاس به علت داشتن هوای محبوس ……نارسانا(عایق)……… خوب محسوب می شوند.

۷) وقتی دست خود را مقابل اتوی داغ گرفته ایم ، گرما از طریق ……تابش……… به دست ما می رسد.

۸) دماسنج نواری با تغییر……رنگ………. و دماسنج الکلی با تغییر ……حجم مایع……… دما را نشان می دهند.

پاسخنامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 10 برای سوالات زیر گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

۱) برای انتقال گرما به طریق رسانش از جسم A به جسم B لازم است………… باشد.

۱) دمای جسم A بیش تر از جسم B

2) قابلیت هدایت گرمایی جسم A بیش از جسم B

۳) جرم جسم A بیش تر از جسم B

4) حجم جسم  Aبیش از جسم B

۲) جذب و تابش گرما به وسیله ی یک جسم سیاه و مات نسبت به جذب و تابش گرما به وسیله ی یک جسم سفید و براق و هم دما به ترتیب چگونه است؟

۱) بیش تر- بیش تر

2) بیش تر-کم تر

3)  کم تر- کم تر

4)  کم تر- بیش تر

۳) سریع ترین روش انتقال گرما کدام است؟

۱) همرفت

2) رسانش

3)  تابش  

4) تابش و همرفت

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست عضو سایت شده یا PDF این محتوا را از فروشگاه خریداری کنید.

PDF این محتوا برای اعضای سایت رایگان می باشد.

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

4 × پنج =