خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم هفتم : اتم ها، الفبای مواد

در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 3 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه سوم آشنایی داشته باشید.

کاربر گرامی باید در پایان این فصل پس از مطالعه درسنامه به اهداف زیر رسیده باشد.

  1. با فلزها، نافلزها و خواص آنها آشنا شده باشد.
  2. مهارت طبقه بندی مواد را در خود تقویت کند.
  3. با مدل سازی به عنوان ابزاری برای درک بهتر پدیده ها آشنا باشد.
  4. مهارت استفاده از مدل را کسب و در خود تقویت می کند.
  5. به شباهت ها و تفاوت های بین اتم، مولکول، عنصر و ترکیب پی می برد.
  6. با چند ترکیب ساده آشنا می شود و می تواند ترکیب را تعریف کند.
  7. با این مفهوم که اکثر موادی که ما در زندگی با آنها روبه رو هستیم و مصرف می کنیم به صورت ترکیب اند، آشنا می شود.

مرور فصل

مرور فصل پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

فعالیت صفحه 16 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

فعالیت صفحه 16 پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

فکرکنید صفحه 16

فکر کنید صفحه 16 پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

اگر یک پارچ را از آب و یخ پر کنید (به طوری که بدنهٔ بیرونی آن خیس نشود) و آن را روی میز قرار دهید، پس از مدت کوتاهی قطره های آب روی سطح بیرونی پارچ تشکیل می شوند.

این قطره ها از طریق میعان بخار آب موجود در هوای اتاق تشکیل می شوند.

این آزمایش بیانگر وجود بخار آب در هوای اتاق است.

از این فکر کنید همچنین می توان نتیجه گرفت که ندیدن چیزی دلیل بر نبودن آن نیست.

فکر کنید صفحه 19

فکر کنید صفحه 19 پاسخ نامه فعالیت های فصل 3 علوم هفتم

فعالیت صفحه 20