خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم هفتم : موادّ پیرامون ما

در این برگه به پاسخ فعالیت های فصل 4 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل چهارم آشنایی داشته باشید.

کاربر گرامی باید در پایان این فصل پس ار مطالعه درسنامه به اهداف زیر رسیده باشد.

  • با مواد طبیعی و مصنوعی بیش تری آشنا شده باشد.
  • برخی از مواد به طور مستقیم از طبیعت به دست می آید و برخی با انجام تغییرات
  • شیمیایی و فیزیکی روی مواد طبیعی به دست می آیند.
  • مهارت دسته بندی مواد را در خود تقویت کرده باشد.
  • پی برده باشد که طبیعت منبعی غنی از اندوخته های خدادادی است.
  • نسبت به حفظ منابع طبیعی احساس مسئولیت می کند.

مرور فصل

مرور پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 28

فکر کنید صفحه 28 پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم هفتم

فلزها در اثر ضربه نمی شکنند؛ زیرا وقتی به آنها ضربه می زنیم، لایه ای از اتم ها روی لایهٔ دیگر سر می خورند و جابجا می شوند.

در اثر این عمل فقط ضخامت آن بخشی که ضربه خورده است ، کمتر می شود.

آرمایش کنید صفحه 29

آزمایش کنید صفحه 29 پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم هفتم

فعالیت صفحه 30 – 

فعالیت صفحه 30پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم هفتم

فلزات دارای چگالی زیادتری نسبت به مواد دیگر هستند و در ته ظرف زیر آب قرار می گیرند. هوا و چوب و بعضی از پلاستیک ها در روی آب قرار می گیرند.