خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

در این برگه به پاسخ فعالیت های فصل 7 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل هفتم آشنایی داشته باشید.

آب های زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تأمین آب شیرین مورد نیاز انسان است.

آب های زیرزمینی بعد از یخچال ها و پهنه های یخی، بزرگ ترین ذخیرهٔ آب شیرین زمین را تشکیل می دهند.

امروزه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای مصارفی چون کشاورزی، صنعت و شرب توسعهٔ زیادی پیداکرده است.

استفاده از منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و دور از رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین، غالباً تنها راه تأمین آب برای مصارف مختلف محسوب می شوند.

ابتدا نگاهی گذرا به اهداف فصل هفتم می پردازیم سپس فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

مرور پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

فعالیت صفحه 55

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

مقدار نفوذ آب در دامنهٔ حاوی پوشش گیاهی بیشتر است؛ زیرا ریشهٔ گیاهان باعث هدایت آب به داخل زمین می شود.

همچنین وجود پوشش گیاهی باعث کاهش سرعت جریان آب در سطح زمین می شود و زمان کافی برای نفوذ آب فراهم می شود.

در دامنهٔ فاقد پوشش گیاهی، نیاز بیشتری به احداث سد وجود دارد؛ زیرا احداث سد در این دامنه علاوه بر مهار آب های سطحی به تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی کمک می کند.

البته در دامنهٔ دارای پوشش گیاهی نیز ممکن است رودهای زیادی جریان داشته باشد و برای تامین برق، سدهایی در مسیر آنها احداث شود.

آزمایش کنید صفحه 55

آزمایش کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتماین آزمایش به روش کاوشگری انجام می شود.

برای اندازه گیری سرعت نفوذ آب در ماسه و رس باید به ترتیب مراحل زیر انجام شود.

 • مشاهدهٔ ماسه و رس
 • طرح این سؤال که سرعت نفوذ آب در ماسه بیشتر است یا در رس؟
 • ارائهٔ فرضیه
 • ارائهٔ راه حل
 • آزمایش و اندازه گیری
 • تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
 • بیان کاربردهایی از آنها در محیط زندگی مانند خاک کشاورزی

فکر کنید صفحه 56

فکر کنید

الف) هرچه شیب زمین کمتر باشد، سرعت جریان آب کمتر است؛ در نتیجه فرصت نفوذ آب به داخل زمین بیشتر است.
ب) زیرا نفوذپذیری زیاد خاک باعث هدایت سریع آب به بخش های پایین تری می شود و آب از دسترس و ریشهٔ گیاهان خارج می شود.

آزمایش کنید صفحه 56

آزمایش کنیدحجم آب مصرف شده نشان دهنده حجم فضاهای خالی است.

فکر کنید صفحه 57 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

الف) در تصویر سمت راست فضاهای خالی و نفوذپذیر کمتر از تصویر سمت چپ می باشد.

ب) تصویر سمت چپ به دلیل نفوذپذیری و وجود فضاهای خالی بیشتر ، برای تشکیل ذخیرهٔ آب زیرزمینی مناسب تر است.

فعالیت صفحه 57 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتمداخل ظرف شیشه ای دو منطقه مشخص شده اند.

منطقهٔ اشباع از آب و منطقهٔ بالایی که آن دارای رطوبت و هواست و به آن منطقهٔ تهویه می گویند.

به مرز این دو منطقه سطح ایستابی گفته می شود.

منطقهٔ اشباع را می توان به سفرهٔ آب زیرزمینی تشبیه کرد.

فکر کنید صفحه 58 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

فکر کنید

عمقی که در آن پس از حفر چاه، به آب می رسیم، عمق سطح ایستابی گفته می شود و به عوامل زیر بستگی دارد.

 • میزان بارندگی
 • نوع آب و هوا
 • میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی
 • دوری و نزدیکی به ساحل
 • میزان نفوذپذیری خاک
 • تغذیهٔ مصنوعی سفرهٔ آب زیرزمینی

گفت و گو کنید صفحه 59 

گفتگو کنید

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث پایین رفتن سطح ایستابی می شود در نتیجه بهره برداری از آنها دشوارتر می شود و گاهی به حفاری مجدد به منظور رسیدن به سفرهٔ آب زیرزمینی نیاز داریم.

علاوه بر آن برداشت بی رویه باعث نشست زمین های منطقه و در نتیجه آسیب دیدن بناها می شود.

فعالبت صفحه 60 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

فعالیت

منشأ رسوبات داخل کتری ، آب است. بیکربنات کلسیم (Ca (HCO3) 2) محلول در آب در اثر حرارت به صورت واکنش زیر ته نشین می شود.

در اثر حرارت به صورت واکنش زیر ته نشین می شود.

Ca(HCO3)2→CaCO3+H2O+CO2

اگر مقداری سرکه داخل سماور یا کتری بریزیم، واکنش در جهت عکس واکنش بالا عمل می کند و رسوبات در آب حل می شود و از بین می رود.

آزمایش کنید صفحه 60 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتم

آزمایش کنید

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 58 

آطلاعات جمع آوری کنید

اغلب استان های منطقه گرم و خشک و کوهپایه ای ایران مانند اصفهان ، یزد ، قم ، کرمان ، خراسان جنوبی ، مرکزی وجود دارد.

قنات های مشهور و قدیمی ایران مربوط به استان های خراسان ، کرمان ، یزد ، آذربایجان شرقی ، اصفهان و سمنان است.

عمیق ترین مادر چاه مربوط به قنات قصبه است که بنا بر پژوهش های باستان شناسی رشته اصلی آن حدود ۲۰۰۰ سال پیش حفر شده است.

قنات قصبه (کاریز گناباد) یا کاریز کیخسرو عمیق‌ترین و قدیمی‌ترین کاریز جهان است.

با توجه به منابع قدیمی و سفرنامه ناصر خسرو و منابع شفاهی ، این قنات را کاریز کیخسرو می‌گفته‌اند.

گفت و گو کنید صفحه 59 

گفت وگو کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم هفتمچرخه آب جریان دائمی حرکت آب بین زمین ، اقیانوس ، رودخانه ها و نهرها ، جو (اتمسفر) و بدن گیاهان و جانوران است.

آب همان طور که در این چرخه در حال حرکت می باشد از شکل مایع (آب باران، آب نمک) به گاز (بخار آب) و دوباره به مایع تبدیل می شود.

این مایع ممکن است سرد شود و به شکل جامد درآید (یخ یا برف).

چرخه آب برای ادامه زندگی بر روی زمین ضروری است و در مدت میلیاردها سال است که این چرخه در طبیعت جریان دارد.

انرژی چرخه آب از گرمای حاصل از نور خورشید و انرژی پتانسیل گرانشی کره زمین تامین می شود.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید