خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل هشتم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل هشتم می پردازیم سپس  فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

مطالعه و شناخت مفهوم انرژی، شکل های متفاوت آن و نحوهٔ تبدیل شکل های متفاوت انرژی به یکدیگر ، این امکان را برای ما فراهم می سازد تا درک بهتری از پدیده های فیزیکی و زیستی پیرامون خود داشته باشیم.

افزون بر این ، آنچه سبب می شود تا انرژی جسمی از شکلی به شکل دیگرتبدیل شود ، یا از جسمی به جسم دیگر منتقل شود، به دلیل کاری است که انجام می شود.

با انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر ، شکل انرژی می تواند نسبت به شکل اولیهٔ انرژی متفاوت باشد.

مرور فصل پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

فعالیت صفحه 63

فعالیت صفحه 63

باید روی این موضوع بیش تر کار کنم.

او کارش را خوب انجام داده است.

رضا با بالا بردن جعبه 50 نیوتنی تا ارتفاع 8 متر کار انجام داده است.

برو کار میکن مگو چیست کار

کارگاه من محل مطمعنی برای نیرو های کار است.

فکر کنید صفحه 64

فکر کنید صفحه 64