خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۴۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

کاربر گرامی در این برگه به پاسخ فعالیت های فصل 9 علوم نهم می پردازیم. قبل از بررسی پاسخ ها، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل نهم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل نهم می پردازیم سپس فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

در این فصل فراگیران با نقش ماشین ها در زندگی، ورودی و خروجی ماشین ها، مفهوم گشتاور نیرو و شرط تعادل براساس گشتاور نیرو آشنا شده و به درکی از مزیت مکانیکی می رسند و بر این اساس می توانند ماشین های ساده ای مانند اهرم ها، قرقره ها، سطح شیب دار و چرخ دنده ها را مورد بررسی قرار دهند.

مرور فصل:

مرور فصل نهم علوم نهم

فکر کنید صفحۀ 92

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهم

نقش قایق

نقش قایق جابه جایی بین دو مکان روی آب و حرکت سریع تر کار انجام شده است.

این کار توسط نیرویی که شخص به پارو وارد می کند و تبدیل آن به انرژی حرکتی انجام می شود.

نقش چرخ خیاطی دستی

دوخت سریع (توسط حرکت سریع سوزن) کار انجام شده توسط نیرویی که شخص با دست یا پا وارد می کند و تبدیل آن به انرژی جنبشی (اگر چرخ خیاطی برقی باشد، انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی تبدیل می شود).

نقش اتوبوس

حمل تعداد زیادی مسافر و جابه جایی آنها تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرکتی و گرما.

نقش پنکه

تولید باد (هوای در حال حرکت) انرژی الکتریکی توسط موتورش به انرژی جنبشی پره ها تبدیل، و پره ها با گردش خود سبب حرکت سریع ذرات هوا می شود.

نقش ماشین لباسشویی

شستشوی لباس به وسیلهٔ حرکت یک استوانهٔ مشبک.

انرژی الکتریکی در موتور الکتریکی داخل آن به انرژی جنبشی تبدیل، و سبب گردش لباس در مخلوط آب و مواد شوینده می شود. در ادامه، ماشین ساده توصیف می شود.

نکتهٔ مهم

یک ماشین از تعداد زیادی ماشین ساده تشکیل می شود و این اجزا با هم در ارتباط اند و یک هدف را دنبال می کنند.

آزمایش کنید صفحه 94

آزمایش کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم نهماین آزمایش به سادگی قابل اجرا است.

در این آزمایش هر چه مقدار وزنه ها بیش