خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل هفتم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل هفتم می پردازیم سپس فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

این فصل به چگونگی و راه های مختلف تشکیل فسیل پرداخته است.

فسیل به عنوان ابزار آموزشی در طبیعت می تواند به کاربران به منظور کسب اطلاعات درباره چگونگی استفاده از آنها برای بررسی تغییرات گذشته زمین کمک کند.

فسیل به عنوان آثار باقیمانده از گذشته می تواند اطلاعات زیادی را درباره تغییرات زمین در گذر زمان به ما بدهد.

توجه به فسیل به عنوان ابزار ارزشمند علمی می تواند نگرش خوبی را در علاقمندان به منظور حفظ محیط زیست و منابع خدادادی ایجاد کند.

از کاربر گرامی انتظار می رود در پایان این فصل بتواند:

1) مفهوم فسیل و چگونگی تشکیل آن را توضیح دهد.

2) راه های تشکیل فسیل را بیان کند.

3) قالب داخلی و خارجی را با هم مقایسه کند.

4) در حفظ فسیل ها به عنوان منابع اطلاعاتی کوشا باشد.

5) درصورت وجود فسیل در منطقه زندگی خود، آنها را جمع آوری کند.

6) کاربردهای فسیل ها را بیان کند.

مرور در یک نگاه با نمودار نقشه مفهومی

مرور پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

جمع آوری اطلاعات صفحه 72 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

جمع آوری اطلاعات پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

کاربر باید بتوانند به علل انقراض دایناسورها مانند بیماری، جثه عظیم و عدم تکاپوی غذا، برخورد شهاب سنگ، تغییرات آب و هوا و پیدایش پستانداران و تغذیه از تخم دایناسورها اشاره کنند.

خود را بیازمایید صفحۀ 73 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 73 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

تصویر الف، سنگ رسوبی است زیرا لایه لایه است.

بنابراین در سنگ الف احتمال وجود فسیل وجود دارد چون جانداران بیشتر در بین سنگ رسوبی مدفون می شوند و پس از گذشت زمان طولانی به صورت فسیل در می آیند.

فکر کنید صفحۀ 73 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

فکر کنید صفحه 73 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

برای تشکیل فسیل، دریاها مناسب تر هستند؛ چون جانداران توسط رسوباتی که در دریا ته نشین می شوند؛ پوشیده می شوند و از تجزیه دور می مانند و به فسیل تبدیل می گردند؛ ولی در بیابان ها جانور در سطح زمین قرار می گیرد و در اثر آب و هوای گرم و خشک تجزیه می شود.

فکرکنید صفحۀ 76

فکر کنید صفحه 76 پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

وقتی تنه درخت به صورت فسیل در می آید مواد محلولی مثل سیلیس، کلسیم کربنات و غیره به صورت جانشینی وارد بخش های سلولزی درخت می شود و درخت فسیل شده از نظر شکل ظاهری با حالت اولیه تفاوت ندارد و فقط جنس آن عوض می شود.

جمع آوری اطلاعات صفحه 76 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

جمع آوری اطلاعات پاسخ نامه فعالیت های فصل 7 علوم نهم

کاربران گرامی برای پاسخ به جمع آوری اطلاعات و مشاهده