خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم نهم فصل 8 :

علوم نهم فصل 8 : فشار و آثار آن

هوایی که تنفس می کنیم، آبی که از دوش حمام بیرون می آید و از آن برای استحمام استفاده می کنیم، کفشی که می پوشیم، تشکی که روی آن استراحت می کنیم همگی به نوعی با مفهوم فشار ارتباط دارند.

در این علوم نهم فصل 8 پس از آشنا شدن با تعریف فشار، قادر خواهید بود تا شناخت بهتری از پدیده هایی از این قبیل به دست آورید.علوم نهم فصل 8 فشار

 محاسبه فشار:

فشار از تقسیم نیرو  بر سطحی که به آن نیرو وارد می شود تعریف می شود. یعنی:

علوم نهم فصل 8 فرمول فشار

یکای فشار پاسکال (pa) برابر با نیوتن بر متر مربع است

به طوری که هر پاسکال، معادل 1 نیوتون بر یک متر مربع است.

رابطه ی فوق نشان می دهد هرگاه نیروی معینی را به دو سطح متفاوت وارد کنیم، فشار نیز متفاوت خواهد بود.

پس باید متوجه شده باشیم چرا یک میخ آهنی براحتی با چکش به درون دیوار فرو می رود اما یک جسم پهن فرو نمی رود.

علوم نهم فصل 8 عوامل موثر بر فشار

مطابق تصویر بالا: فشار با سطح رابطه عکس دارد چنانچه سطح زیاد شود فشار کم می شود.

مثال :

مکعبی با سطح قاعده 1000 سانتی متر مربع و به وزن 100 نیوتن روی زمین قرار دارد فشاری که به سطح زیرین آن وارد می شود کدام است ؟

اگر مکعب را روی سطح کمتر (100 سانتی متر مربع ) قرار دهیم فشار زیرین آن چقدر خواهد بود ؟

علوم نهم فصل 8 مثالی از فشار

علوم نهم فصل 8 و  فشار در مایع ها :

وقتی یکی از انگشتان خود را جلوی آبی که از شیلنگ بیرون می آید بگیرید، فشار آب را احساس می کنید.

علوم نهم فصل 8 فشار اب

همچنین وقتی به قسمت عمیق استخری بروید فشار آب را روی بدن و به خصوص پرده گوش خود احساس می کنید.

برای آشنایی با برخی از عوامل مؤثر در فشار مایع ها، ابتدا آزمایش زیر را انجام دهید.

مطابق انیمیشن زیر یک استوانه را در سه جا سوراخ کنید و روی سوراخ ها را با درپوش ببندید و پر از آب کنید .

سپس در پوش ها را هم زمان بردارید و به خروج آب و فشار آب خروجی توجه کنید .

متوجه می شویم که فشار در مایعات به ارتفاع ستون مایع بستگی دارد.آزمایش فشار آب

می دانیم فشار در مایعات از رابطه زیر بدست می آید.

فرمول فشار در مایعات

در این رابطه p چگالی مایع  و g شتاب جاذبه زمین است

و اگر مایع معین باشدچگالی ثابت و شتاب جاذبه هم در تمام نقاط زمین تقریبا ثابت است

پس فشار در یک مایع فقط به ارتفاع بستگی دارد

سطح آزاد مایع:

مطابق شکل زیر از ظروف مرتبطه استفاده کنید .

همان طور که مشاهده می کنید ،فشار مایع در یک عمق  مشخص