09121510167|info@ngo82.ir

پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم

خانه/مطالب پایه هفتم/پاورپوینت علوم هفتم/پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم

توضیحات

پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم انرژی و تبدیل های آن

انرژی به شکل های متفاوتی وجود دارد و مهم ترین ویژگی آن، تبدیل آسان از شکلی به شکل دیگر است. دراین  محصول (پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم) به مطالعه و شناخت مفهوم انرژی، شکل های متفاوت آن و نحوهٔ تبدیل شکل های متفاوت انرژی به یکدیگر خواهیم پرداخت.

پاورپوینت فصل 8 علوم هفتم انرژی و تبدیل های آن

این محصول این امکان را برای ما فراهم می سازد تا درک بهتری از پدیده های فیزیکی و زیستی پیرامون خود داشته باشیم. افزون بر این ، آنچه سبب می شود تا انرژی جسمی از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود، یا از جسمی به جسم دیگر منتقل شود، به دلیل کاری است که انجام می شود.
با انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر، شکل انرژی می تواند نسبت به شکل اولیهٔ انرژی متفاوت باشد.

برای مثال، وقتی جسمی به صورت آزاد از ارتفاعی رها می کنیم ، انرژی شیمیایی بدن ما که به جسم منتقل  و به صورت پتانسیل مکانیکی ذخیره شده  بود آزاد می شود و به انرژی جنبشی تبدیل می شود.